Regulamin

REGULAMIN


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Strona jest kontynuacją forum http://www.dobra-nowina.czo.pl na darmowym hostingu, które zostało stworzone 13 kwietnia 2015 roku.

2. Strona zchrystusem.pl zwana "Forum" jest miejscem przeznaczonym do dyskusji na temat katolickich spraw wiary, również do poruszania tematów, które administracja sobie wybrała.
a. Na forum mogą udzielać się osoby wyznające wiarę katolicką, niewierzący, jak ludzie innych wyznań, religii. Rejestrując się tutaj użytkownik powinien dołączyć do nas z myślą znalezienia Boga, zbliżenia się do wiary rzymsko-katolickiej.

3. Każdy użytkownik ma prawo usunąć swoje konto z forum pisząc o tym na PW administracji. Posty użytkownika pozostaną bez usuwania ich.

4. Administrację Forum tworzą Administrator, Junior Admin oraz Moderatorzy. Ich zadaniem jest dbałość o porządek na Forum

5. Administracja nigdy nie poprosi Cię o hasło do forum (wyjątkiem, jest jakiś problem techniczny w profilu użytkownika, na który on zwrócił uwagę). Jedynie oszuści zwrócą się do Ciebie z tego typu prośbą.

6. Właścicielem konta jest właściciel adresu e-mail, na które to konto jest zarejestrowane!

7. Administracja podejmie starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości.
a. Wszelkie skargi należy kierować do administratora, junior administratora lub moderatorów forum.

8. Jeśli masz zastrzeżenia do pracy moderatorów zgłoś to do junior administratora, lub administratora.

9. Członkowie Administracji Forum mają prawo do:
a. Modyfikowania lub usuwania wypowiedzi lub tematów na forum, jeżeli naruszają niniejszy Regulamin lub przyjęte normy estetyczne.
b. Przenoszenia postów do innych tematów, przenoszenia tematów do innych działów, łączenia lub rozdzielania tematów, celem utrzymania porządku na Forum.

10. Użytkownik nie ma prawa zmiany nicku, nie później niż do tygodnia po zarejestrowaniu (ze względu na to, że zamiast zarejestrować się jako Polak, napisał Oplak, itp).


II. ZASADY OGÓLNE

1. Każdy Użytkownik ma zapewnione prawo do wygłaszania własnych poglądów i obowiązek szanowania poglądów innych osób.

2. Na forum obowiązuje pisownia zgodna z zasadami polskiej ortografii i interpunkcji oraz stosowanie, stosowanie znaków diakrytycznych regulamin nie obejmuje. Należy pisać posty w sposób zrozumiały dla innych. Nie używać w nieuzasadnionym przypadku WIELKICH LITER, a tym bardziej pisać przemiennie: cZeŚć cO TaM?

3. Zabronione jest obrażanie innych użytkowników, administracji oraz używanie wulgaryzmów (również wykropkowanych, przekręconych czy obcojęzycznych).

4. Prowadzenie kłótni internetowych i działań mających na celu zniewagę drugiej osoby będą surowo karane. Wszelkie przypadki wymuszeń i gróźb należy zgłaszać administracji forum. Zaczepki słowne, nawet te, w których nie użyto słów uważanych za wulgarne, a które w konsekwencji mogą wywołać zbędną kłótnię, są zabronione. Jeżeli ktoś Cię obraża lub zaczepia - zgłoś to Administracji. Jeżeli odpowiadasz na zaczepki, stajesz się współuczestnikiem kłótni i ponosisz konsekwencje w równym stopniu.

5. Zabronione jest używanie oraz propagowanie treści pornograficznych w każdej postaci oraz linków prowadzących do takich treści

6 Zabronione jest zamieszczanie treści niezgodnych z polskim prawem oraz podawania do nich odnośników.

10. Zabronione jest stosowanie gróźb dotyczących życia realnego, zastraszanie innych, wyzwiska.

11. Nie należy też na forum przeklinać, nawet wtedy, gdy chcemy pokazać to co przeżywamy.

12. Zabronione jest podszywanie się pod administracje.

13. Zabronione jest podawanie innych użytkownikom swojego hasła do konta, lub hasła do konta innych użytkowników forum. W przypadku dopuszczenia do swojego konta innej osoby, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za jej wpisy i odpowiada za nie zgodnie z Regulaminem.

14. Zabroniona jest próba włamania na konto innego użytkownika.

15. Umieszczanie na forum treści, odnośników, haseł, symboli lub ludzi związanych z ustrojami opartymi na dyktaturze, terrorze lub nienawiści (np. faszyzm, nazizm, komunizm, nacjonalizm, terroryzm) lub wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej jest zabronione i podlega surowej karze.

16. Użytkownik może posiadać tylko jedną konto. Jeśli są zarejestrowane dwa konta na to samo IP, należy to zgłosić administracji w ciągu 2-4 dni. Można posiadać wtedy dwa konta o tym samym IP, jeśli z jednego korzysta np. brat z drugiego siostra.

17. Zabronione jest proszenie/grożenie/wyłudzanie od innych użytkowników hasła do konta.

18.

a. Użytkownik nie może przekazać swojego konta innej osobie.

b. Użytkownik nie może również działać na jednym koncie z inną osobą. Każdy użytkownik powinien posiadać jedno konto.


19. Zabronione jest używanie konta w celach komercyjnych.

20. Nick Użytkownika oraz pola w profilu nie mogą zawierać treści, wulgarnych, obraźliwych, prowokujących czy w inny sposób łamiących polskie Prawo oraz zapisy Regulaminu, również, gdy są w formie grafiki.

21. Administrator nie ma obowiązku usuwać konta użytkownikowi na jego prośbę. Może to zrobić jedynie w uzasadnionych przypadkach.

22. Nie nadajemy tytuł wątku samymi dużymi literami, możemy to zrobić, np., tak: ZABAWA - zgadnij co?

23. Nie piszemy jednego posta pod drugim (zamiast tego używamy opcji edycji posta, by dopisać dodatkową treść).

24. Staraj się nie pisać jaskrawymi kolorami, utrudnia to czytanie wiadomości.
Kolor czerwony zarezerwowany jest dla administracji.

25. Regulamin nie obejmuje postów typu: "dlaczego?" "są" "rozumiem" itp., jednak dyskusja w temacie powinna cały czas być prowadzona, bez użycia tylko takich słów.

26. Na forum obowiązuje zakaz reklamy do innych for o tematyce innej niż fora katolickie, jednak najpierw trzeba omówić tą sprawę z administracją (PW), jeśli forum nie będzie dotyczyć podanej tematyki, zabrania się takich reklam. Dotyczy to również sygnatur użytkowników.

27. Regulamin dotyczy także shoutboxa, jednakże panuję w nim mniejszy rygor, jeśli ktoś piszę nie używając znaków interpunkcyjnych, nie zaczyna zdania z dużej litery, itp.


28. Ostrzeżenia w skali 1-5 mogą zostać cofnięte jeśli użytkownik zareklamuje forum, napiszę kilka ciekawych artykułów na stronie, lub spełni inne warunki wskazane przez administracje.

29. Ban otrzymany za łączną wartość ostrzeżeń równą 5, wyklucza on użytkownika ze społeczności forum na okres 1-3 miesięcy, lub też na okres dłuższy, a w szczególnych przypadkach na zawsze (użytkownik może dostać również bana na IP). Po czasie 1-3 miesięcy użytkownik może normalnie funkcjonować na forum, z tym, że jeśli osiągnie ostrzeżenia o wartości równej 3 jego konto zostaje zbanowane na zawsze.

30. Użytkownik ma prawo do rzeczowego uzasadnienia każdego ostrzeżenia przez osobę, która je przyznała.

31. Użytkownik nie może pisać całego postu grubą czcionką, pochyłą, podkreśloną, zbyt małą, dużą.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administracja ma prawo do aktualizacji regulaminu w każdym momencie, wszelkie aktualizacje będą pisane tutaj w temacie, przez dodanie nowego postu.

2. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego napisania, to samo tyczy się wszystkich aktualizacji.

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem kompetencje ma Administracja Forum.
IV. KARY DLA UŻYTKOWNIKÓW

1. Nagminne powielanie istniejących wątków. 1-2 wartość ostrzeżenia, wcześniej upomnienie słowne.

2. Nagminne pisanie post pod postem. 1-2 wartość ostrzeżenia, wcześniej upomnienie słowne.

3 . Nagminne nadawanie wątkom nieodpowiednich tytułów. 1-2 wartość ostrzeżenia, wcześniej upomnienie słowne.

4. Stosowanie wulgaryzmów, by pokazać, to co się przeżywa. 1 wartość ostrzeżenia, wcześniej upomnienie słowne.

5. Obrażanie innych użytkowników, administracji ich uczucia religijne,, groźby dotyczące życia realnego, itp. 2-4 wartość ostrzeżenia, wcześniej upomnienie słowne, lub też nie.

6. Podawanie linków do stron, grafik, artykułów pornograficznych. 2-4 wartość ostrzeżenia, wcześniej upomnienie, lub też nie.

7. Rażące i częste błędy językowe. 1-2 wartość ostrzeżenia, wcześniej upomnienie słowne.

8. Pisanie postów niewnoszących nic do tematu. 1-2 wartość ostrzeżenia, wcześniej upomnienie.

9. Nagminne pisanie błędnych tematów wątków w złych działach. 1-2 wartość ostrzeżenie, wcześniej upomnienie.

10. Spam, offtop. 1-2 wartość ostrzeżenie, wcześniej upomnienie.

11. Wyłudzanie hasła do konta. 1-3 wartość ostrzeżenie, wcześniej upomnienie, lub też nie.

12. Brak reakcji na upomnienia. 1-2 wartość ostrzeżenia.

13. Nieuzasadniona reklama, spam. 1-3 wartość ostrzeżenie, wcześniej upomnienie, w przypadku spamu reklamą ban na zawsze!

14. Działanie na szkodę forum. 5-6 wartość ostrzeżenie, bez upomnienia.

15. Niezgłoszone multikonto. Ban.

Pozdrawiamy, Czernin, Dominik i Dezerter.
23.08.2014