Dżin w butelce - Fałszywy Prorok

Luteranie, Adwentyści, Baptyści, Zielonoświątkowcy, itd. Rozmowy na temat protestantów, czy rzeczywiście, to co mówi protestantyzm jest biblijne.
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Logan
Dyskutant
Dyskutant
Posty: 304
Rejestracja: 24 paź 2020
Wysłał podziękowań: 86 razy
Otrzymał podziękowań: 147 razy
Płeć:

Dżin w butelce - Fałszywy Prorok

Post autor: Logan » 2020-12-26, 11:32

Temat założyłem na kanwie ruchów charyzmatycznych będących poza jednością nie tylko z KK ale nawet z kościołami z jakich jegomoście pokroju Torben Søndergaard, Paul Jackson co prowadzą szkoły prorokowania i uzdrawiania pochodzą.

W tych ruchach dochodzi do herezji nie tylko na poziomie odstępstwa od zwierzchnictwa Kościoła i porzucenia dogmatów ale również w istocie Boga, traktując Ducha Świętego jako swoistego dżina w butelce, którego uwięziono w rękach cudotwórców. Duch Święty pozornie dla tych jegomości stał się zakładnikiem słów Jezusa o posłaniu i zesłaniu oraz przekazaniu uwięzionych w ich rękach mocy. Dlatego teraz ustanawiają "powszechne quasi-papiestwo" i "liderostwo" pod płaszczykiem 'uczniostwa' wśród pospólstwa.

Samostanowienie o apostolstwie - herezja przechytrzenia Ducha Świętego=> Pierwszą rzeczą, którą diabeł chciał zniszczyć w pierwszym Kościele, było namaszczenie apostolskie – ponieważ ono pozwala sprowadzić z nieba Boże plany. Dlatego tak cenne jest mieć to namaszczenie. Namaszczenie apostolskie współpracuje z proroczym, żebyśmy mogli rozumieć niebo, a następnie ustanawiać niebo na ziemi i sprowadzać każdy Boży plan z nieba na ziemię. Aby to zrobić, musimy nie tylko zobaczyć ten Boży plan, ale musimy też zrozumieć, co jest wymagane, aby ten plan na ziemi ustanowić. Namaszczenie apostolskie pozwala właśnie ustanawiać na ziemi rzeczy widziane w niebie. Dlatego wchodząc w Bożą chwałę potrzebujemy tego rodzaju namaszczenia.
Ana Mendez Ferrel - Samozwańczy prorok i apostoł.


Ten błąd popełnia mnóstwo byłych pastorów protestanckich czy odstępców od Kościoła, a mianowicie uzurpowanie sobie władzy do przekazywania mocy Ducha Świętego i ustanawianie nowych nauk bez zgody i aprobaty Kościoła z jakiego charyzmatycy pochodzą. Ten sam błąd popełnia Torben Søndergaard.. i wielu innych co rosną jak grzyby po deszczu głosząc Ewangelię sukcesu, zdrowia i radości w "Duchu Świętym".

+Nieposłuszeństwo wobec władzy Kościelnej.
+Samostanowienie o własnej misji jako proroka i apostoła.
+Przekazywanie Ducha osobom przez Boga niepowołanym do misji.

I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? 1 Kor 12:28-30

Hierarchia w Kościele według Świętego Pawła:

Apostołowie - Powołani przez Jezusa do sprawowania pieczy nad Kościołem, uzupełnieniani poprzez nakładanie rąk przez uprawnionych apostołów.

Postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja. I tak się pomodlili: «Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą». I dali im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do jedenastu apostołów. Dz 1 23:26

Według Dziejów Apostolskich (Dz 6, 1–6) apostołowie wybrali w Jerozolimie siedmiu mężczyzn, mających odciążyć ich od spraw stołu:
UWAGA! Tego nie było w Biblii jaką czytał Torben Søndergaard.

. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich Apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce.
Apostołowie wyświęcają ludzi mocno wierzących do posługi na rzecz Kościoła.

Apostoł Paweł wyklucza proroków nieposłusznych Kościołowi:

Ten właśnie nakaz poruczam ci, Tymoteuszu, dziecko [moje], w myśl proroctw, które uprzednio wskazywały na ciebie: byś [wsparty] nimi toczył dobrą walkę, mając wiarę i dobre sumienie. Niektórzy, odrzuciwszy je, stali się rozbitkami w sprawach wiary; do nich należy Hymenajos i Aleksander, których wydałem szatanowi, ażeby się oduczyli bluźnić 1Tm, 1, 18-20

Dwa przykłady kary jeszcze surowszej(nałożona przez Apostołów) niż wyłączenie ze wspólnoty wiernych przytaczają Dzieje Apostolskie: jest to kara śmierci zesłana na Ananiasza i Safirę (Dz 5,1-11) oraz klątwa rzucona na Szymona Czarnoksiężnika (8,18-24) nie przez nikogo innego jak przez apostoła Piotra.


Hierarchia Pawłowa raz jeszcze:
Apostołowie - Prorocy - Nauczyciele - następnie charyzmatycy na samym końcu...

Pan przygotowuje teraz przywództwo, które będzie gotowe by walczyć w tej wojnie o wolność dla ludzi. O wyzwolenie ich z niewoli do wolności. Tak jak podczas amerykańskiej wojny domowej cały kraj wydawał się zmierzać ku całkowitemu zniszczeniu. To co przychodzi na Kościół będzie podobne. Jednak, tak jak amerykański naród nie tylko przetrwał, ale stał się najpotężniejszym społeczeństwem na obliczu ziemi, tak samo będzie w przypadku Kościoła. Nie Kościół będzie zniszczony, ale instytucje i doktryny, które trzymały ludzi w niewoli.
Rick Jorney samozwańczy prorok i apostoł

Przy końcu dni zrozumiecie to w pełni.
Nie posłałem tych proroków,
lecz oni biegają;
nie mówiłem do nich,
lecz oni prorokują.
Gdyby stali w mojej radzie
głosiliby moje słowa.
Jr 23:11

Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili,
ale według własnych pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią -
będą sobie mnożyli nauczycieli.
Będą się odwracali od słuchania prawdy,
a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.
2 Tm 4:3-4

Obrazek
Ostatnio zmieniony 2020-12-26, 12:31 przez Logan, łącznie zmieniany 14 razy.


"O Jezu, ja jestem owocem Twojej Męki, młodym pędem Twoich ran. O Jezu, poszukaj dla mnie miłości, bo nie mam jej więcej, ukradłeś mi serce" Święta Gemma Galgani

ODPOWIEDZ