Czy Żydzi aby na pewno dążyli do jakichkolwiek cnót? - z punktu widzenia współczesnego człowieka

Spam, offtop na forum, czyli forumowe śmieci, posty nie wnoszące nic do tematu, nie związane z nim.
Zablokowany
Black Fox

Czy Żydzi aby na pewno dążyli do jakichkolwiek cnót? - z punktu widzenia współczesnego człowieka

Post autor: Black Fox » 2023-01-27, 20:04

Cześć.

Wiele osób twierdzi, że Żydzi od czasów starożytnych dążyli do osiągnięcia cnót i że tego samego wymagali od innych. Jednak cóż oznacza słowo "cnota" w tym kontekście?

Nie od dziś wiadomo, że od wieków wmawiano ludziom iż Żydzi byli narodem wybranym by stanowić przykład do naśladowania dla innych społeczeństw.
Ludzie ci kochali zwierzęta, cudzoziemców, innowierców, grzeszników, własne rodziny i ludzi niedoskonałych... na zabój.

Celem tego wątku nie jest urażenie niczyich uczuć religijnych ( choć wiem, że i tak ktoś poczuje się urażony - toteż sam mam potrzebę wyrażenia swojej opinii ), ale rozpoczęcie dyskusji o owych "cnotach".

Jak wiemy Żydzi kochali zwierzęta, tak więc oddawali to co najbardziej kochali wielkiemu Jahwe... Tak samo robili to w przypadku ludzi. Żydzi zapewne musieli kochać także mocną miłością ludzi oskarżonych o przestępstwa skoro i ich skazywano na śmierć ofiarną - nawet pomimo tego, że niekiedy udowadniano ich niewinność.

Księga Kapłańska
27: 28 – 29
"28 Jeżeli kto poświęci co ze swej własności dla Pana jako "cherem": człowieka, bydlę albo część gruntu dziedzicznego - to ta rzecz nie będzie sprzedana ani wykupiona. Każde "cherem" jest rzeczą najświętszą dla Pana. 29 Żaden człowiek, który jest poświęcony dla Pana jako "cherem", nie może być wykupiony. Musi on być zabity."

Powyższy cytat ukazuje to, że zarówno niewinne zwierzęta i ludzie musieli być zabijani w imię żydowskiej miłości do nich - wszak jak wiadomo Żydzi oddawali to co najbardziej kochali wielkiemu Jahwe.

Warto dodać, że Żydzi kochali także swoje dzieci skoro i one były ofiarowywane w darze wielkiemu Jawhe.

Księga Wyjścia
13: 2
"«Poświęćcie Mi wszystko pierworodne. U synów Izraela do Mnie należeć będą pierwociny łona matczynego - zarówno człowiek, jak i zwierzę» "

Nie możemy jednak się upierać przy tym, że pierwociny ludzkiego łona miały służyć jako pracownicy świątyń. W kontekście powyższego cytatu mowa o "zarówno człowieku, jak i zwierzęciu" - tak więc zadajmy sobie pytanie. Czy osioł, wół, albo owca mogły służyć w świątyni jako kapłani? Oczywiście, że nie. Były one rytualnie uśmiercane. Biorąc pod uwagę kontekst przytoczonego cytatu biblijnego jasno można stwierdzić, że z całą pewnością pierworodne dzieci ludzkie były zabijane tak samo jak pierworodne dzieci zwierząt.

Zaznaczyć jednak też należy, że Żydzi byli internacjonalistami o czym świadczy fakt, że darzyli oni miłością inne narody, ale i owe narody był kochane na zabój... Wszak wyprawy wojenne Żydów zrównały z ziemią miasta, narody i cywilizacje Hetytów, Peryzytów, Amalekitów, Kananejczyków, a nawet Jebusytów. Zapewne ich eksterminacja miała uchronić ich mieszkańców od dalszego grzeszenia poprzez bałwochwalstwo.

Księga Królewska
13: 1 – 2
"1 Pewnego razu, kiedy Jeroboam stał przy ołtarzu, składając ofiarę kadzielną, przyszedł z nakazu Pańskiego mąż Boży z Judy do Betel 2 i z nakazu Pańskiego tak zawołał do ołtarza: «Ołtarzu, ołtarzu! Tak mówi Pan: Oto rodowi Dawida narodzi się syn, imieniem Jozjasz, który na tobie złoży ofiarę z kapłanów wyżyn, spalających na tobie ofiary kadzielne. Będą palić na tobie kości ludzkie» "

Jak ukazuje ten cytat Żydzi kochali ich skoro zabijali tych ludzi, wyszarpywali z ich ciał kości i spalali je na ołtarzach.

2 Księga Królewska
23:20 – 25
"20 Wszystkich zaś kapłanów wyżyn, którzy tam byli, zabił nad ołtarzami i palił kości ludzkie na nich. Następnie wrócił do Jerozolimy.
21 Król wydał całemu ludowi następujący rozkaz: «Świętujcie Paschę na cześć Pana, Boga waszego, jak jest napisane w tejże księdze przymierza». 22 Naprawdę, nie obchodzono takiej Paschy, jak ta, od dni sędziów, którzy rządzili Izraelem, i podczas całego okresu [rządów] królów Izraela i królów Judy. 23 Dopiero w osiemnastym roku panowania króla Jozjasza obchodzono taką Paschę na cześć Pana w Jerozolimie.
24 Co więcej, zaklinaczy, wieszczków, posążki domowe bóstw, bożki i wszystkie ohydy, które widziało się w kraju Judy i w Jerozolimie, Jozjasz usunął w tym celu, aby w czyn zamienić słowa Prawa, spisane w księdze, jaką znalazł kapłan Chilkiasz w świątyni Pańskiej. 25 Nie było przed nim króla podobnego do niego, który by zwrócił się do Pana całym sercem, całą duszą i całą mocą - zgodnie z całym Prawem Mojżesza. I po nim już nie zjawił się taki jak on. "


Wieszczkowie i zaklinacze... Ci ludzie nie byli z całą pewnością w nienawiści u Żydów którzy jak głosi Pismo Święte przekazali swoje nauki Jezusowi Chrystusowi. Żydzi "usunęli" ich by uchronić ich od dalszej "ohydy".

Mimo iż Żydzi nie powiedzieli nigdy "nie" braniu do niewoli to wielu obrońców tej religii głosiło, że Żydzi kochali swoich niewolników i mieli oni jak u Pana Boga za piecem... Wszak i oni byli kochani na zabój.

Księga Wyjścia 21:20-21
Kto by pobił kijem swego niewolnika lub niewolnicę, tak iżby zmarli pod jego ręką, winien być surowo ukarany. A jeśliby pozostali przy życiu jeden czy dwa dni, to nie będzie podlegał karze, gdyż są jego własnością.

Wszak Żydzi mieli być jakby bogami własnych niewolników także to niewolnictwo jest czymś świętym.

1 List do Tymoteusza 6:1-2
Wszyscy, którzy są pod jarzmem jako niewolnicy, niech własnych panów uznają za godnych wszelkiej czci, ażeby nie bluźniono imieniu Boga i [naszej] nauce. Ci zaś, którzy mają wierzących panów, niechaj ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale niech im lepiej służą, dlatego że są oni wierzącymi i umiłowanymi jako uczestnicy dobrodziejstwa. Tych rzeczy nauczaj i do nich zachęcaj!

Dzisiaj wielu ludzi ma w nienawiści ludzi niepełnosprawnych, ale nie Żydzi... Kochali oni ludzi jakkolwiek niedoskonałych.... Pod warunkiem, że zgadzali się oni na przyjęcie najniższej pozycji społecznej. Toteż nie wolno im było służyć jako kapłanom. Odmawiano im też prawa do eucharystii, tak ważnej w dziele własnego zbawienia.

Księga Kapłańska
21: 16 – 20
"16. Dalej Pan powiedział do Mojżesza:
17. Tak mów do Aarona: Ktokolwiek z potomków twoich według ich przyszłych pokoleń będzie miał jakąś skazę, nie będzie mógł się zbliżyć, aby ofiarować pokarm swego Boga.
18. Żaden człowiek, który ma skazę, nie może się zbliżać - ani niewidomy, ani chromy, ani mający zniekształconą twarz, ani kaleka,
19. ani ten, który ma złamaną nogę albo rękę,
20. ani garbaty, ani niedorozwinięty, ani ten, kto ma bielmo na oku, ani chory na świerzb, ani okryty liszajami, ani ten, kto ma zgniecione jądra. "


Ale pamiętać należy, że kto nie jest uczciwy w małych rzeczach ten i w wielkich nie będzie... Toteż warto zaznaczyć, że historycy udowodnili iż starożytni Żydzi zabijali ludzi niepełnosprawnych wierząc, że są oni tymi nieczystymi, złymi z natury co wedle ich przekonań miało być znamieniem odrzucenia przez wielkiego Jahwe jako wielkiego grzesznika. Wszak Żydzi wedle swoich cnót musieli usuwać zło spośród swoich społeczeństw.

Cnoty Żydowskie to także męskość i waleczność. Były one dla nich cenniejsze niż pacyfizm i dialog dla współczesnych, zdegenerowanych duchowo społeczeństw.

Księga Jeremiasza 48:10
Przeklęty ten, co wypełnia dzieło Pańskie niedbale!
Przeklęty ten, który swój miecz powstrzymuje od krwi!


Pomimo swoje waleczności dla Żydów ważna była ich rodzina. Ci prawilni ojcowie naszej drogi ku zbawieniu dbali o czystość rodu... Dla nich nieprawe łoże i wszystko co z niego się wywodziło było haniebne.

Księga Powtórzonego Prawa 23:3
Nie wejdzie syn nieprawego łoża do zgromadzenia Pana, nawet w dziesiątym pokoleniu nie wejdzie do zgromadzenia Pana.

Tak więc widać wyraźnie cnoty do których Żydzi dążyli i jakie ofiarowywali przez wieku całemu światu w darze. Ale tak biorąc poważnie to wszystko mogę stwierdzić, że już lepiej jest być grzesznikiem niż kimś kto kocha kogoś "na zabój".
Ostatnio zmieniony 2023-01-27, 20:14 przez Morkej, łącznie zmieniany 1 raz.

Andy72
Gaduła
Gaduła
Posty: 969
Rejestracja: 18 kwie 2018
Has thanked: 82 times
Been thanked: 146 times

Re: Czy Żydzi aby na pewno dążyli do jakichkolwiek cnót? - z punktu widzenia współczesnego człowieka

Post autor: Andy72 » 2023-01-27, 20:12

Należy odróżnić religię starożytnych Izraelitów, która była w owym czasie jedyną prawdziwą religią na świecie (choć niedoskonałą, bo przed Chrystusem), byli w niej wspaniali, święci ludzie: Maryja, Józef, rodzice Maryi, Jan Chrzciciel, święta Elżbieta i Zachariasz, całe środowiska bogobojnych ludzi.
Kilka wieków po Chrystusie religia ewoluowała i stała się religią Talmudu , który stał się ważniejszy od Tory.
Ostatnio zmieniony 2023-01-27, 20:13 przez Andy72, łącznie zmieniany 1 raz.
Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła.Ef 6,11

Zablokowany