Gdzie znaleźć egzorcystę?

Magnolia

Gdzie znaleźć egzorcystę?

Post autor: Magnolia » 2019-09-01, 17:30

Znalazłam wykaz jak znaleźć egzorcystę w każdej diecezji, może się przydać :
https://egzorcyzmy.katolik.pl/tematy/eg ... enie-mapa/

Awatar użytkownika
Dezerter
Legendarny komentator
Legendarny komentator
Posty: 15606
Rejestracja: 24 sie 2015
Lokalizacja: Inowrocław
Has thanked: 4487 times
Been thanked: 3098 times
Kontakt:

Re: Gdzie znaleźć egzorcystę?

Post autor: Dezerter » 2019-09-01, 23:32

Gnieźnieńskich egzorcystów nie polecam- wierząc opinii dwóch księży, którym ufam.
Nie czyńcie tak jak ci przeciw którym występujecie.

Magnolia

Re: Gdzie znaleźć egzorcystę?

Post autor: Magnolia » 2020-07-12, 08:38

exe pisze: 2020-07-11, 23:10 Troszkę powstał chaos, ponieważ rozmawia się o tym problemie, mieszając ze sobą, nieco dowolnie, 3 aspekty:

A. poziomy wpływu demonicznego,
B. znaki wpływu demonicznego,
C. kryteria tzw. pewności wpływu demonicznego.

Skupiając się na poszczególnych aspektach, łatwiej będzie zarówno pytającemu, jak i diagnozującemu, nie pogubić się w tych opisach, bo czyż wiele trzeba nam, by utonąć w szczegółach i by rozmył się obraz całości?

Poziomy działania demonicznego

Demony działają na dwóch płaszczyznach:
-naturalnej
-nadprzyrodzonej

Niezależnie od tego, którą płaszczyznę będziemy rozpatrywać, demony działają na różnych poziomach "nasilenia wpływu":

1. Pokusy - podsuwane są nam myśli , mające nas doprowadzić do grzechu. Pokusy są nawet rzadziej pochodzenia demonicznego, a częściej płyną z wpływu "tego świata". Myśli takie uderzają w najsłabsze nasze sfery bytowania.
2. Obsesje demoniczne - wówczas dusza ludzka podlega czemuś więcej, niż tylko kuszenie, na które zresztą i wobec siebie pozwolił Pan Jezus , a mianowicie dusza ludzka jest osaczana , blokowana, doprowadzana do rozpaczy. Senne koszmary, pokusy samobójcze, nienasycone żądze cielesne , szczególnie w sferze seksualnej i materialnej. Zaatakowana jest dusza pod kątem poniechania wiary, nadziei i miłości - a więc cnót teologalnych.
3. Dręczenia diabelskie - do wyżej opisanych problemów dochodzą jeszcze fizyczne napaści złego ducha. O tych problemach mówi się najczęściej, ponieważ są "efektowne" dla człowieka i trudno , jeśli w ogóle wytłumaczalne - naukowo.
4. Napaści diabelskie: takie działanie charakteryzuje się szczególnym , dyskretnym przywiązaniem do rzeczy, zwierząt , ludzi i do równie ukrytego działania.
5. Opętanie diabelskie - jest przypadkiem ekstremalnym, gdzie dochodzi do działania zniewalającego we wnętrzu osoby, która może zostać częściowo lub całkowicie pozbawiona świadomości swego zniewolenia i w efekcie być mniej lub bardziej chętną do współpracy z egzorcystą.

Znaki wpływu demonicznego:

Sporządzanie listy znaków wpływu demonicznego , jest bardzo nieszczęśliwym pomysłem , ponieważ demon doskonale wie, które znaki nie zostały w spisie ujęte i doskonale się wówczas maskuje.

Na pewno możemy przypuszczać , że działanie demona odnajdujemy w sytuacji , gdy negacja Boga jest radykalna, a miłość jest zagłuszana przez egoizm. Jednak takie znaki są zbyt ogólne.

1. Znaki w Rytuale egzorcyzmu.

Najczęściej wymienia się mówienie wyrazów w nieznanym języku lub też objawianie rozumienia mówiącego, ukazywanie sił przewyższających naturalne, lub możliwości proporcjonalne do wieku, orz wyjawianie rzeczy zakrytych..

Istnieją tutaj pewne trudności, jako że te znaki nie występują prawie wcale jednocześnie, są rzadkie i mogą mieć podłoże psychologiczne, więc demoniczna konotacja może nie być taką oczywistą.

Owe 3 znaki, wymienione zresztą w regule 3 rytu z 1614 roku nie mają nic wspólnego ze znakami obecności Złego w Piśmie i Tradycji :!:

Gdybyśmy mieli skupiać się na tych znakach, jak to nam nawet popkultura przemyca ostatnimi czasy, wówczas egzorcyzm stałby się czymś innym, niż zwyczajne zmaganie , będzie poza rzeczywistością duchowej walki.
Szukać więc należy znaku czwartego - innych faktów podobnego rodzaju i zgodnych ze sobą w dużej liczbie.

2. Znaki sprzeciwiające się cnotom teologalnym, czyli : wierze, nadziei i miłości.

Cnoty teologalne bezpośrednio uzdatniają człowieka do udziału w naturze Bożej , poprzez kształtowanie i pobudzanie działania moralnego u człowieka. Cnoty teologalne s atakowane najpierw, ponieważ głównym celem demona jest oderwanie człowieka od Boga. Istotność tych właśnie znaków, odsłaniająych w pierwszym rzędzie szczególne działanie demona, dał nam poznać Jezus , podczas kuszenia na pustyni.
Gdy runie nadzieja, pozostałe cnoty podlegają osłabieniu.

- dzięki łasce wiary:

wierzymy we wszystko, co Bóg nam objawił i powiedział , a także co Kościół podaje nam do wierzenia.

Warto zwrócić uwagę na:
Rz 1, 17:
W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: a sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
Ga 5, 6:
Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość.
Jk 2, 26:
Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.
Mt 10, 32 - 33:
Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

Znakami więc przeciw wierze , będą:

- niewyjaśnione blokady na modlitwie,
- niechęć do tego, co święte
- nieczyste myśli o Maryi Pannie
- myśli bluźniercze w świętych miejscach oraz podczas otrzymywania Komunii Świętej
- myśli o pakcie z demonem, apostazji o o praktykach okultystycznych
- nieprzezwyciężalne zwątpienie.

- dzięki łasce nadziei :

pokładamy ufność w obietnice Chrystusa i pragniemy Królestwa Bożego, wyzbywając się egoizmu. .

Warto zwrócić uwagę na
Tt 3, 6 - 7:
którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.
Hbr 10, 23:
Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę.

Znakami więc przeciw nadziei, będą:

- myśli samobójcze,
- myśli o kuszeniu Boga
- brak ufności w Boże Miłosierdzie


- dzięki łasce miłości, będą:

miłowanie Boga ze względu na Niego Samego, bliźniego swego, jak siebie samego ze względu na miłość Bożą.

Warto zwrócić uwagę na
J 13, 1:
Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.
J 15, 9:
Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!
J 15, 2:
Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy.
J 15, 9 - 10:
Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
Rz 5, 10:
Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie.

Znakami więc przeciw miłości, będą:
- gwałtowna nienawiść do Boga i Kościoła oraz ludzi.

3. Znaki sprzeciwiające się darom i owocom Ducha Świętego:

Jak wiemy, mamy siedem darów Ducha Świętego :mądrość, rozum, bojaźń Boża, pobożność, rada, umiejętność, męstwo. Dary te czynią nas - wiernych - ochotnymi do pójścia za natchnieniem Bożym:
Naucz mnie czynić Twą wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem. Twój dobry duch niech mnie prowadzi po równej ziemi. (Ps 143, 10 ).

Same zaś owoce Ducha Świętego liczymy w tuzinie, wg Tradycji Kościoła, podpierającego się Pismem Świętym w Ga 5, 22 - 23 :

Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, Ga 5, 23: łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa. (Ga 5, 22-23)

Święty Paweł z Tarsu bardzo dobitnie ukazuje nam przeciwstawność owoców życia wg ciała, wg Ducha Świętego

4.Znaki sprzeciwiające się cnotom moralnym :

Należy na wstępie rozróżnić cnoty kardynalne, takie jak : roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie.

Roztropność kieruje sądem sumienia. Jest cnotą uzdalniającą rozum praktyczny do rozeznawania prawdziwego dobra i zarazem uzdalnia do dokonywani właściwych wyborów.

Możemy o niej czytać w Prz 14, 15 :

"Wszystko, co mówią, przyjmuje niemądry,
a człowiek rozumny na kroki swe zważa. "


Sprawiedliwość polega na trwałej woli oddawania Bogu tego, co Mu należne. Sprawiedliwość wobec ludzi objawia się poszanowaniem paw każdego człowieka i bezstronnością ( Kpł 19, 15) , zaś wobec Boga objawia się , jako <<cnota>>.

Męstwo, to cnota wytrwałości na trudnej drodze dążenia ku dobru. Tejże wytrwałości zabrakło Szatanowi, który wiedział, co to dobro, Takowa cnota uzdalnia do oporu wobec pokus, do przezwyciężania trudności w życiu moralnym, a także do podejmowania decyzji heroicznych w swej wymowie. Napisane jest:
Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. (J 16, 13).

Umiarkowanie jest cnotą panowania nad swoją pożądliwą naturą w granicach uczciwości. Napisane jest :
Nie idź za twymi namiętnościami: powstrzymaj się od pożądań! ( Syr 18, 30).

Demon wie , że trzeba zniszczyć porządek moralny w duszy ludzkiej, aby ją opanować. Wie, że umiarkowanie daje nam nienaruszoną miłość, że dzięki męstwu nie złamie tej miłości, że dzięki sprawiedliwości miłość będzie posłuszną samemu Bogu , a dzięki roztropności rozeznanie nasze wykryje podstęp i kłamstwo.

Kryteria pewności wpływu demonicznego:

1. Porządek czasowy naturalny dla człowieka , u którego rozwijają się schorzenia, jest dłuższy , niż ma to miejsce podczas zdarzeń nadnaturalnych , na co wskazuje Święty Piotr w przestrodze: "diabeł jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć". Taka natychmiastowość występuje zarówno w momencie owładnięcia, jak i uwolnienia.
2.Zgodność znaków. Każda seria znaków cechuje się określoną amplitudą, która winna być odpowiednio znacząca.
3. Różne znaki podczas egzorcyzmów.
4. Różnice w stanie początkowym i końcowym u osoby egzorcyzmowanej.
5. Czas obserwacji osoby egzorcyzmowanej, częstość kontaktu z t osobą (pierwszy raz? )
6. Stopień świętości osoby egzorcyzmowanej . Ma to znaczenie w przypadku uchylenia podejrzeń o sugestie, etc.
7. Osoby opętane ekspiacyjne stanowią przypadek do łatwiejszego rozeznania.

Z Bożym pozdrowieniem,
exe
+++

Magnolia

Re: Gdzie znaleźć egzorcystę?

Post autor: Magnolia » 2020-12-29, 13:13
Awatar użytkownika
Dezerter
Legendarny komentator
Legendarny komentator
Posty: 15606
Rejestracja: 24 sie 2015
Lokalizacja: Inowrocław
Has thanked: 4487 times
Been thanked: 3098 times
Kontakt:

Re: Gdzie znaleźć egzorcystę?

Post autor: Dezerter » 2023-06-04, 22:28

Nowa aktualna lista egzorcystów katolickich
http://adlucem.pl/lista-ksiezy-egzorcystow-w-polsce/
Nie czyńcie tak jak ci przeciw którym występujecie.

Zablokowany