Browsed by
Kategoria: Numery alarmowe biblijne:

NUMERY ALARMOWE BIBLIJNE.

NUMERY ALARMOWE BIBLIJNE.

☎📞 Gdy w smutku, zadzwoń do Jana 1- Kiedy ludzie cię zawiodą, zadzwoń do Psalmu 27
☎📞Gdy zgrzeszyłeś, zadzwoń do Psalmu 51
☎📞 Gdy się martwisz, zadzwoń do Mateusza 6: 19-34
☎📞 W niebezpieczeństwie, Psalm 91
☎📞 Gdy Bóg wydaje się daleko, przywołaj Psalm 139
☎📞 Gdy wasza wiara wymaga poruszenia, zadzwoń do Hebrajczyków 11
☎📞 Kiedy jesteś samotny i pełen lęku, zadzwoń do Psalmu 23
☎📞 Gdy staniesz się gorzki i krytyczny, zadzwoń 1 Kor 13
☎📞 Czujesz się źle, dzwonisz do Rzymian 8: 31-39
☎📞 Pragniesz pokoju i odpoczynku, Mateusza 11: 25-30
☎📞 Gdy świat wydaje się większy od Boga, przywołaj Psalm 90
☎📞 Gdy chcesz chrześcijańskiej pewności, zadzwoń do Rzymian 8: 1-30
☎📞 Gdy wychodzisz z domu w poszukiwaniu pracy lub podróży, zadzwoń do Psalmu 121
☎📞 Gdy twoje modlitwy stają się wąskie lub samolubne, zwróćcie uwagę na Psalm 67
☎📞Jeśli potrzebujesz odwagi do wykonania zadania, zadzwoń do Jozuego 1
☎📞 Kiedy myślisz o inwestycjach / zwrotach, zadzwoń do Mark 10
☎📞 Jak radzić sobie z bliźnimi, Rz 12
☎📞Dla wielkiego wynalazku / okazji, Izajasz 55
☎📞 Dla sekretu Pawła szczęścia, Kol 3: 12-17
☎📞 Aby uzyskać pojęcie o Chrisitanity, zadzwoń 2 Kor 5: 15-19
☎📞 Wyciśnięty. Psalm 27
☎📞 Aby być owocnym, Jan 15
☎📞 Jeśli twój portfel jest pusty, zadzwoń do Psalmu 37
☎📞 Utrata zaufania do ludzi, 1 Kor 13
☎📞 Jeśli ludzie wydają się nieuprzejmi, zadzwoń do Jana 15
☎📞 Jeśli zniechęcisz się do swojej pracy, Psalm 126
☎📞 Jeśli uważasz, że świat staje się mały i wspaniały, zadzwoń do Psalmu 19.