Browsed by
Kategoria: Uncategorized

Kwadransik ze Słowem #375 – Wielu z nas dziś cierpi

Kwadransik ze Słowem #375 – Wielu z nas dziś cierpi

Posłuchajcie, co dzieje się w życiu ludzi, którzy naprawdę wyznają wiarę wśród prześladowań – wielu z nas dziś cierpi.

Nowy światowy indeks prześladowań 2023 r. znajdziesz na www.opendoors.pl

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

*Hbr 13, 1-8

Niech trwa braterska miłość. Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę. Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych, co cierpią, bo i sami jesteście w ciele. We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na pieniądze: zadowalajcie się tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie opuszczę cię ani pozostawię. Śmiało więc mówić możemy: Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się,bo cóż może mi uczynić człowiek? Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę! Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.

Kwadransik ze Słowem #374 – Modlimy się o jedność!

Kwadransik ze Słowem #374 – Modlimy się o jedność!

Niedziela Słowa Bożego i tydzień, w którym modlimy się o jedność chrześcijan to zdecydowanie odpowiedni czas, aby zgłębić Słowo Boże w dzisiejszym Kwadransiku ze Słowem.

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* 1 Kor 1, 11-13

Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?

* 1 Kor 1, 17

Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.

MATUSIA – opowieść o Sprawiedliwej [Fabularyzowany Film Dokumentalny 4K UHD]

MATUSIA – opowieść o Sprawiedliwej [Fabularyzowany Film Dokumentalny 4K UHD]

POZNAJ historię franciszkanki, która podczas #holocaust.u podjęła się heroicznej misji ratowania żydowskich dzieci. Kierowane przez nią Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ocaliło ich ponad 500❗Mimo, iż za udzielanie jakiejkolwiek pomocy Żydom na terenie okupowanej Polski Niemcy karali śmiercią – to żadna z sióstr zakonnych, ani osób pozostających pod ich opieką, nie zginęła. Z licznych relacji obecnych w filmie przebija przekonanie, że Opatrzność w sposób szczególny czuwała nad Zgromadzeniem.

Kwadransik ze Słowem #373 – Dobra Nowina na złe czasy

Kwadransik ze Słowem #373 – Dobra Nowina na złe czasy

Bóg przez Proroka Izajasza zapowiadał niezwykle dzieła i cuda, aby serca ludzi zbliżyły się do Niego. Dziś często w trudnych okolicznościach naszego życia i w wielu miejscach na świecie, gdzie widzimy tylko zło – Ewangelia nigdy nie przestała być żywa i pełna mocy.

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Iz 29, 13-14

Wyrzekł Pan: Ponieważ ten lud zbliża się do Mnie tylko w słowach, i sławi Mnie tylko wargami, podczas gdy serce jego jest z dala ode Mnie; ponieważ cześć jego jest dla Mnie tylko wyuczonym przez ludzi zwyczajem, dlatego właśnie Ja ponowię niezwykłe działanie cudów i dziwów z tym ludem: zginie mądrość jego myślicieli, a rozum jego mędrców zaniknie.

Kwadransik ze Słowem #372 – Tak zaczynają się cuda

Kwadransik ze Słowem #372 – Tak zaczynają się cuda

W dzisiejszym odcinku posłuchaj o tym, jak zaczynają się cuda! W jaki sposób dochodzi do cudu? Jak to działo się kiedyś w Ewangelii i jak powinny dziać się dzisiaj w naszej codzienności?

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Łk 5, 1-11

Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Niego aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Kwadransik ze Słowem #371 – Kiedy Bóg przejmuje kontrolę

Kwadransik ze Słowem #371 – Kiedy Bóg przejmuje kontrolę

Jeśli głosisz i żyjesz Słowem Bożym – Bóg przejmuje kontrole. Posłuchaj o moich szalonych momentach z wylotu na Mauritius, z ostatnich dwóch dni!

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Dz 8, 25-36 K

iedy dali świadectwo i opowiedzieli słowo Pana, udali się w drogę powrotną do Jerozolimy i głosili Ewangelię w wielu wioskach samarytańskich. Wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: jest ona pusta – powiedział anioł Pański do Filipa. A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworski urzędnik królowej etiopskiej, Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem, i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. Podejdź i przyłącz się do tego wozu! – powiedział Duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza: Czy rozumiesz, co czytasz? – zapytał. A tamten odpowiedział: Jakżeż mogę [rozumieć], jeśli mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. A czytał ten urywek Pisma:Prowadzą Go jak owcę na rzeź,i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą,tak On nie otwiera ust swoich. W Jego uniżeniu odmówiono Mu słuszności.Któż zdoła opisać ród Jego? Bo Jego życie zabiorą z ziemi. Proszę cię, o kim to Prorok mówi, o sobie czy o kimś innym? – zapytał Filipa dworzanin. A Filip wychodząc z tego [tekstu] Pisma opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę: Oto woda – powiedział dworzanin – cóż przeszkadza, abym został ochrzczony?

Kwadransik ze Słowem #370 – Czy to już grzech?

Kwadransik ze Słowem #370 – Czy to już grzech?

Towarzysząc ludziom w ich wzroście duchowym, często słyszę pytania – czy to już jest grzech? Czy jeszcze nie? Czy jak zrobię to i to – zgrzeszę czy nie?

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Rz 14, 13-23

Przestańmy więc wyrokować jedni o drugich. A raczej to zawyrokujcie, by nie dawać bratu sposobności do upadku lub zgorszenia. Wiem i przekonany jestem w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo przez się było nieczyste, a jest nieczyste tylko dla tego, kto je uważa za nieczyste. Gdy więc stanowiskiem w sprawie pokarmów zasmucasz swego brata, nie postępujesz już zgodnie z miłością. Tym swoim [stanowiskiem w sprawie] pokarmów nie narażaj na zgubę tego, za którego umarł Chrystus. Niech więc posiadane przez was dobro nie stanie się sposobnością do bluźnierstwa! Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi. Starajmy się więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu. Nie burz dzieła Bożego ze względu na pokarmy! Wprawdzie każda rzecz jest czysta, stałaby się jednak zła, jeśliby człowiek spożywając ją, dawał przez to zgorszenie. Dobrą jest rzeczą nie jeść mięsa i nie pić wina, i nie czynić niczego, co twego brata razi. A swoje własne przekonanie zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto w postanowieniach siebie samego nie potępia. Kto bowiem spożywa pokarmy, mając przy tym wątpliwości, ten potępia samego siebie, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko bowiem, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem.

Kwadransik ze Słowem #369 – A gdyby tak w Nowym Roku…?

Kwadransik ze Słowem #369 – A gdyby tak w Nowym Roku…?

Nasze życie może być dużo piękniejsze i prostsze, jeśli w ten Nowy Rok wejdziemy z dystansem do tego, co mówią i myślą inni. Więcej w dzisiejszym odcinku!

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

*Mt 10, 24-33

Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą. Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

Kwadransik ze Słowem #368 – Światło przyszło na świat!

Kwadransik ze Słowem #368 – Światło przyszło na świat!

Światło tego świata – Jezus Chrystus przychodzi do naszego życia, by rozproszyć wszelkie mroki i ciemności. W tym wyjątkowym czasie Świąt Bożego Narodzenia zapraszam Was na świąteczny Kwadransik!

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Iz 9, 1-5

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele.Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów. Bo każdy but pieszego żołnierza, każdy płaszcz zbroczony krwią, pójdą na spalenie, na pastwę ognia. Albowiem Dziecię nam się narodziło,Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.

*Tt 2, 11-14

Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

Kwadransik ze Słowem #367 – Sposób na najlepsze święta!

Kwadransik ze Słowem #367 – Sposób na najlepsze święta!

Jesteśmy w czasie przygotowań do Świąt. Zapewne sprzątamy, gotujemy, ale jakie 3 składniki pozwolą, aby te Święta były najlepsze?

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

Iz 55, 1-3

O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody,przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy!Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzyi bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądza na to, co nie jest chlebem?I waszą pracę – na to, co nie nasyci?Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmakii dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie,posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie.

Kwadransik ze Słowem #366 – Daj się prowadzić Duchowi Świętemu

Kwadransik ze Słowem #366 – Daj się prowadzić Duchowi Świętemu

Jak dać się prowadzić Duchowi Świętemu? Czy Adwent pozwala Ci odkryć nowe rzeczy?

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

*Mt 1, 18-25

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.

Kwadransik ze Słowem #365 – Zgorszeni Jezusem?

Kwadransik ze Słowem #365 – Zgorszeni Jezusem?

W dzisiejszym odcinku troszkę słów kontrowersyjnych, przynajmniej dla niektórych.

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Łk 7, 19-23

i posłał ich do Pana z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysyła do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i [uwolnił] od złych duchów; oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi.

Kwadransik ze Słowem #364 – Test wiary

Kwadransik ze Słowem #364 – Test wiary

Trud, próby i inne niełatwe sytuacje to z pewnością nie nasze ulubione momenty. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o wytrwałości, cierpliwości i wierze!

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Jk 5, 8-10

Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.

Jk 1, 2-4 Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków.

Łukasz Bałuch

Łukasz Bałuch

Mam na imię Łukasz mam 27 lat i jestem trzeżwym alkoholikiem od 6lat. Jestem Rycerzem Niepokalanej, należe do Żywego Różańca, aktualnie się formuję w Żołnierzach Chrystusa, i w przyszłości pragnę zostać Żołnierzem Chrystusa. Pracuje w wojsku, pochodzę z Rembertowa z bloków, obracałem się w nieciekawym środowisku, i jestem z rodziny dysfunkcyjnej. Mam ojca i brata alkoholika. Takim motorem napędowym żeby się z wami podzielić świadectwem mojego nawrócenia są słowa Pana Jezusa które zakorzeniły się w moim sercu. ,, Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat aby dać świadectwo prawdzie”. Dlatego tutaj jestem aby dać światło i nadzieję ludziom którzy jeszcze Boga nie znają i jeszcze tkwią w swoich nałogach, w swoim nieszczęściu. Pan Bóg mnie przeprowadził przez różne doświadczenia ze śmierci do życia. Już pomimo młodego wieku miałem do czynienia z różnymi niebezpiecznymi nałogami które niszczyły moje zdrowie fizyczne i psychiczne ponieważ na początku traktowałem tą jako dobrą zabawę i też miał napewno na to wpływ że dorastałem w takim środowisku oraz że nie miałem dobrego wzorca do naśladowania bo wychowywałem się bez ojca.W wieku 13-14 lat w czasach gimnazjalnych był to największy okres buntu jaki w życiu miałem. Zaczynało się niewinnie, pierwsze wagary, pierwsze problemy z prawem, pierwsze piwka i narkotyki co pózniej po kilku latach spowodowały bardzo poważne konsekwencje psychiczne i zdrowotne. Byłem uzależniony od alkoholu nie pamiętam kiedy miałem jakąś przerwę w piciu, miałem ciężkie stany po narkotykach potrafiłem nie spać 70h czyli 3 dni i 3 noce. Skutek zażywania narkotyków był taki że pojawiły się u mnie lęki, depresja, halucynacje. Alkohol mi dawał że stawałem się otwarty, odważny, duszą towarzystwa. Nałogi z biegiem lat pogłębiały się z czego wchodziłem w jeszcze głębsze bagno. Nałogi powodowały że traciłem dosłownie wszystko. Szacunek otoczenia, rodziny i do samego siebie. Aby zdobyć na nałóg były przeróżne kombinację. Byłem egoistą oszukiwałem samego siebie, mamę aby zdobyć na nałóg a to potrzebuje na korepetycję a to na kino i tak dalej i tak dalej różne pomysły aby zdobyć pieniądze na przelew-kradłem w dodatku pieniądze w domu, alkohol w sklepie. Tak mi się w głowie poprzewracało że pod wpływem środków odurzających zachowywałem się jak w jakimś amoku, ja tego nie pamiętam ale mama mi to opowiadała że po środkach usiadłem na parapecie i chciałem skakać z okna. Nie pracowałem, rzuciłem szkołę w 2 Technikum moje życie skupiało się tylko na substancjach zmieniających myślenie. Wyobrażcie sobie jak się ogołociłem w wieku 21 lat że zbierałem butelki-nic kompletnie mnie nie interesowało. Wszyscy mnie opuścili na mojej drodze Krzyżowej, tylko pod krzyżem stała matka bolesna ta ziemska, Maryja i Pan Jezus razem byliśmy przybijani do krzyża. Do pracy nad sobą nie podjąłem decyzji o terapii, 12 kroków czy wizytą u psychologa. Może już próbowaliście zmienić swoje życie chodzić po róznych specjalistach, terapeutach, wróżkach, Chcesz zmienić swoje życie ? Jeśli chcesz idz do swiątyni do trybunału sprawiedliwości do konfesjonału do Sakramentu Pokuty i Pojednania tam czeka na ciebie Boski Lekarz ja tam go znalazłem i wyznałem mu ze łzami w oczach swoje grzechy, nędze, biedę. Tak czeka na ciebie Bracie i Siostro bo tylko Jezus daje zbawienie pełne uzdrowienie duszy i ciała, spróbuj a się nie zawiedziesz. Opowiem jak się zaczęło moje zdrowienie z programu Ocaleni dowiedziałem się że przeszedłem psychoterapię bo zdecydowałem się 2 razy na zabieg esperalu. Nie mam wątpliwości że wspomogła mnie Łaska Boża w tym dobrym postanowieniu. Jednak to jest żywy dowód na to że ostatnie słowo nie należy do śmierci ale do życia do Boga, który dał mi drugie życie z Wody i Ducha Świętego w Chrystusie. Ta historia z pozoru wyglądała jako przegrana i wiem że w pewnym momencie Bóg mi się objawił i że pomoc i moc nadeszła z góry i chciałem popełnić samobójstwo patrząc na drzewo miałem myśli samobójcze i chciałem skończyć ze sobą raz na zawsze na ten moment nie widziałem wyjścia z tej beznadziejnej sytuacji i zawołałem do Boga ,, Boże mój Boźe mój czemuś mnie opuścił?.. I od takiego momentu zaczyna się każda prawdziwa droga z Bogiem bo jak jest zdrowie, są pieniądze, jakoś się układa to Pana Boga nie potrzebujemy, potrzebujemy dopiero wtedy gdy nasze wesele zamienia się w pogrzeb. Od tego momentu pozmieniało się w moim życiu o 180 stopni. oto nastało zbawienie królowanie naszego Boga i władza jego Pomazańca. Jestem wolny w Chrystusie od papierosów, alkoholu, narkotyków, pornografii, leków, hazardu. Oto takie rzeczy Bóg czyni w naszym życiu. Wielbi dusza moja Pana i raduję się Duch mój w Bogu moim Zbawicielu bo mnie przyodział w szaty zbawienia. Pomimo trudności jakie napotykam na drodze wiary jestem teraz szczęśliwym człowiekiem. Ponieważ nie raz byłem prześladowany z powodu Chrystusa i wiary nawet wsród najbliższych w domu, czy to w pracy Pan Bóg mi postawił trudnych ludzi wokół mnie którzy są zdala od Kościoła abym nauczył się bardziej kochać i przebaczać, czy to wsród rówieśników byłem prześladowany z powodu Ewangelii jakieś podśmiechójki czy kpin. Wierzysz w Boga jesteś nienormalny, masz chyba coś z głową, zachowujesz się jak nawiedzony. I jeszcze na koniec chciałbym podzielić się krótki świadectwem- w Ewangelii Łukaszowej piszę że ojciec stanie przeciw synowi i te słowa wypełniły się w moim życiu- Mieszkałem z ojcem alkoholikiem 2 lata, jak to w życiu raz lepiej raz gorzej. Wieczory wyglądały nastepująco, odmawiałem Rózaniec i ojciec wracał wypity do domu, chciał oglądać mecz, oczywiście od słowa do słowa i awantura gotowa i mnie prześladował do Kościoła do Kościoła, tak Kościół chleba ci da. Dlaczego o tym mówie?. Dlatego że ojciec był zdala od kościoła a dzięki mocy modlitwy różańcowej ojciec zaczął pielgrzymować po świętych miejscach. Wiara która daję siłę przebaczyć. W 2021 i 2022 roku był w Medjugorje, w 2022 r w Watykanie spowiedz, w Licheniu byliśmy. Takie cuda wyprasza Najświętsza Panna Różańcowa. Pan Bóg wyrwał mnie z królestwa ciemności do królestwa światłości razem z Jezusem na wyżynach niebieskich w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Jezus dał mi pełnie życia, jesteśmy normalnymi ludzmi którzy mają swoje obowiązki domowe, zawodowe, czy wolnym czasie coś dla ciała lubię pograć w piłkę, pojeżdzić na rowerze, czy na basen dla lepszego zdrowia psychicznego i fizycznego jak to mówi stare powiedzenie,, zdrowy Duch w zdrowym ciele”. I kończąc, syn pozbył się nałogów, oddał się Bogu i szczęście gościło w progu jego domu Amen.

Kwadransik ze Słowem #363 – Nie bój się ciszy

Kwadransik ze Słowem #363 – Nie bój się ciszy

W dzisiejszym odcinku posłuchaj o tym, jak jeszcze mocniej doświadczyć obecności Boga. Jest jedna bardzo ważna rzecz, której nie możesz się bać. To cisza.

Fragment Biblii rozważany w odcinku: *Mt 3, 1-12 W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki! Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: «Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».

Kwadransik ze Słowem #362 – Po co ten Adwent?

Kwadransik ze Słowem #362 – Po co ten Adwent?

Przed nami kolejny Adwent! O co tak naprawdę chodzi w tym czasie? Czy coś się zmieni?

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

*Rz 13, 12-14

Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.

 

Kwadransik ze Słowem #361 – Czy mogę modlić się o więcej?

Kwadransik ze Słowem #361 – Czy mogę modlić się o więcej?

Czy nie przesadzamy prosząc Boga o zbyt wiele? Czy możemy prosić o większe rzeczy? W dzisiejszym odcinku, usłyszysz, że tak!

– Św. Teresa z Avilla: „Kiedy wołasz i modlisz się do Boga o wielkie rzeczy – prawisz Bogu komplementy!”

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

*Rz 13, 11-14

A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.

*Mt 24, 34-44

Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Kwadransik ze Słowem #360 – Najważniejsza decyzja w Twoim życiu

Kwadransik ze Słowem #360 – Najważniejsza decyzja w Twoim życiu

Jaka jest najważniejsza decyzja, którą możesz – lub nie – podjąć w swoim życiu? Posłuchaj w dzisiejszym odcinku!  Przy okazji zobacz bardzo mocne świadectwo z czasu, w którym modliliśmy się o uzdrowienie!

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

*Rz 10, 8-13

Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. Ale jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.