DOKĄD JA IDĘ, WY PÓJŚĆ NIE MOŻECIE.

DOKĄD JA IDĘ, WY PÓJŚĆ NIE MOŻECIE.

Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość, bo Ty mnie uczyłeś i dlatego głoszę Twoje cuda. W Tobie ucieczka moja, niech wstydu nie zaznam na wieki. Bądź dla mnie skałą schronienia, bo jesteś mą opoką i twierdzą. Boże mój jesteś mą nadzieją, Tobie ufam od młodości 🗣💙🤴🤴💙🗣

DOKĄD JA IDĘ, WY PÓJŚĆ NIE MOŻECIE

I CZYTANIE Iz 49, 1-6
„Posłuchajcie mnie, wyspy! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: Ty jesteś Sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem: Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A mówił: To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi”.
Dzisiaj spotyka nas dyskretna zapowiedź poczęcia z Ducha Świętego oraz zbawienia wszystkich ludzi, tak Żydów, jak i pogan. Judejczycy otrzymują zapowiedź wyzwolenia, wieńczącego karę za odstępstwo od Boga. W pełnych otuchy słowach prorok Izajasz zwiastuje im nadejście Mesjasza, który do szpiku kości będzie przeniknięty wiernością Bogu „Pan powoła Go już w łonie matki. Bóg stanie się Jego siłą”. Wiemy że naszą obcą ziemią, do której zostaliśmy przesiedleni, jest grzech. Żaden coach ani trener osobisty nie zdoła nas z niego wyzwolić. Tylko Jezus poczęty w mocy Ducha Świętego zarzuca prawdziwą kotwicę nadziei w nasze serca. Uchwycić się jej, wyznając grzech, to stać się odbiorcą Jego zbawienia. I krok po kroku powracać do ziemi obiecanej – duchowego organizmu Kościoła ⚓️💒🎚💝🎚💒⚓️
EWANGELIA J 13, 21-33.
„W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. Jeden z Jego uczniów – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: Kto to jest? O kim mówi? Ten, oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do Niego: Panie, któż to jest? Jezus odparł: To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego Szatan. Jezus zaś rzekł do niego: Co masz uczynić, czyń prędzej! Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: Zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział Mu Jezus: Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział Mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie. Odpowiedział Jezus: Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz”.
Radosny nastrój Święta Paschy, przeżywany przez Jezusa wraz ze swymi uczniami, przerywa zapowiedź zdrady: „Jeden z was Mnie zdradzi”. Tyle lat razem. Tyle wspaniałych słów, czynów i cudów, aby uwierzyć i pójść tylko za Nim, co więcej, oddać za Niego życie. Judasz nic nie zrozumiał z nauki swojego Mistrza i pielęgnował w sobie zdradę. Jego tragizm podkreśla również fakt, że  „po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan”, a kiedy „zaraz wyszedł, była noc”. Godzina Syna Człowieczego, to rownież godzina panowania ciemności. Jest jeszcze inny zdrajca – Piotr:„Powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz”. Tak obaj w chwili próby wiary i wierności zdradzili. Jeden za pieniądze, inny ze słabości. Pierwszy odszedł w ciemną i wieczną noc, drugiemu łzy żalu i pokuty wskazały drogę powrotną. Przebaczenie jest najtrudniejszą miłością, a miłość to jedyna siła, zdolna przekształcić wroga w przyjaciela. Jezus objawił swoją miłość, aż do daru z siebie samego: umył uczniom nogi i ustanowi eucharystię, jako pamiątkę życia, które wydaje za nas w największym geście miłości. Podczas gdy Jezus objawia swą miłość pojawia się zdrada Judasza. Podczas gdy w wieczerniku objawia się światło miłości Boga, na zewnątrz zbierają się ciemności. Impuls miłości popycha do obrony Mistrza, ale hamulec tchórzostwa zaprowadzi do wyparcia się Pana. Jak woła prorok Izajasz: myśli Moje nie są myślami waszymi, a drogi Moje drogami waszymi. Piotr pytając Jezusa dokąd idzie, przekonywał Pana, że życie za Niego odda. Usłyszał odpowiedź, która dotyczy każdego z nas: życie swoje oddasz za Mnie? Szybciej zaprzesz się Jezusa niż Go wyznasz. Dziś stańmy w prawdzie przed Bogiem, który zna i przenika nasze serca. Co nam powie? Niewykluczone, że pomoże uświadomić sobie, że nasze kompromisy moralne idą za daleko i zaczynamy już prowadzić podwójne życie. Może pokaże, że nie powinniśmy osądzać innych, gdyż nasze własne pobożne deklaracje nie do końca znajdują pokrycie w codziennym postępowaniu. A może przygarnie nas do siebie i zapewni, że przebacza nam nawet to, czego sami sobie nie jesteśmy w stanie przebaczyć. Upodobnienie się do Chrystusa to proces. Ono dzieje się każdego dnia, także w naszych zdradach i zaparciach się, także w naszych upadkach i powstawaniu 🛤💏🌾✝️💏🛤.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *