Kwadransik ze Słowem #219 – Czy poznałeś Jezusa?

Kwadransik ze Słowem #219 – Czy poznałeś Jezusa?

Wielu ludzi twierdzi, że są wierzący i znają Pana. Ale czy jest tak naprawdę? Sprawdź czy według słow św. Jana możesz tak o sobie powiedzieć?

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* 1 J 2, 3-11

Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował. Umiłowani, nie piszę do was o nowym przykazaniu, ale o przykazaniu istniejącym od dawna, które mieliście od samego początku; tym dawnym przykazaniem jest nauka, którąście słyszeli. A jednak piszę wam o nowym przykazaniu, które prawdziwe jest w Nim i w nas, ponieważ ciemności ustępują, a świeci już prawdziwa światłość. Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego,dotąd jeszcze jest w ciemności. Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłościi nie może się potknąć. Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemnościi działa w ciemności, i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *