WZRASTAJCIE W ŁASCE

WZRASTAJCIE W ŁASCE

Nasyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, a Twoja chwała nad ich synami. Od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem! 💡😊💪🙏💪😊💡

WZRASTAJCIE W ŁASCE

I CZYTANIE 2 P 3, 12-15a.
„Oczekujecie i staracie się przyśpieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo, płonąc, pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was znalazł bez plamy i skazy – w pokoju, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną. Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności! Amen”.
Autor Listu odwołuje się do ponownego i ostatecznego przyjścia Chrystusa i w odpowiedzi podnosi dwie kwestie. Po pierwsze jako chrześcijanie nie oczekujemy jedynie końca świata, ile nowego nieba i nowej ziemi. Nie interesuje nas to jako kosmiczna zagłada, ale objawienie królestwa Bożego, w którym będziemy dziećmi Bożymi. I po drugie jeżeli już nęcą nas obrazy apokaliptyczne, to potraktujmy je symbolicznie – zagłada nieba i ziemi ma dokonać się najpierw w naszym sercu i postępowaniu jako nawrócenie z grzechów. Tym sposobem wyjdziemy naprzeciw Oblubieńcowi. 💣😇🎆🌠💥🎇🌅☄️😇💣
EWANGELIA Mk 12, 13-17
„Uczeni w Piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić Go w mowie. Ci przyszli i rzekli do Niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy nie płacić? Lecz On poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie Mnie na próbę? Przynieście mi denara; chcę zobaczyć. Przynieśli, a On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli Mu: Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego”.
W dzisiejszej Ewangelii mogłoby się zdawać, że pytanie Jezusa „Czemu wystawiacie Mnie na próbę?” jest jedynie zarzutem, rozbrojeniem przeciwnika, rozgryzieniem intencji. A Jezus nie triumfuje gniewem! Właściwie usłyszane i przyjęte to pytanie niesie ocalenie. Jeżeli padnie na żyzną glebę serca, to zapłodni je skruchą i opamiętaniem, aż wyda owoc w postaci prośby o przebaczenie. Słowa dzisiejsze uczą mądrego rozgraniczenia, pokazują co i ile należy się człowiekowi, a ile Bogu. Gdybyś miał dziś oddać Bogu to co należy do Niego – wiesz już co musiałbyś zrobić? 💰👨💼🍇💞 ⁉️ 🙏🤴🍇😇

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *