Browsed by
Autor: Zofia

Spowiedź | The Confession [4K]

Spowiedź | The Confession [4K]

Historia Janka ściganego przez trójkę oprychów, który przypadkowo znajduje schronienie w kościelnym konfesjonale jest odpowiedzią na pytanie, co zrobić, kiedy życie traci sens i nie ma już dokąd uciec. Film „Spowiedź” w reżyserii Marcina Kwaśnego to historia młodego chłopaka Janka (w tej roli Filip Gurłacz), który ucieka przed groźnym przestępcą Kolem (Wojciech Czerwiński) i jego dwoma Kumplami (Adam Bobik i Kordian Rekowski). Przypadkowo chroni się w kościele, do którego wpadają również przestępcy. Czy modląca się kobieta (Ewa Ziętek) jest w stanie powstrzymać samosąd w uświęconym miejscu? Czy konfesjonał to dobre schronienie przed złem tego świata? Czy Janek wyjdzie z tej konfrontacji cało? Przekonacie się sami.

Kwadransik ze Słowem #289 – Czyń to co czynił Jezus

Kwadransik ze Słowem #289 – Czyń to co czynił Jezus

Ewangelia podnosi nam poprzeczkę naszego życia w codzienności ale i posługiwania. Módlmy się abyśmy widzieli więcej niż dotychczas!

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Mt 15, 29-37

Stamtąd podążył Jezus dalej i przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: Żal Mi tego tłumu! Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze. Na to rzekli Mu uczniowie: Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba żeby nakarmić takie mnóstwo? Jezus zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: Siedem i parę rybek. Polecił ludowi usiąść na ziemi; wziął siedem chlebów i ryby, i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów.

Kwadransik ze Słowem #288 – Pozwól Bogu wziąć Cię dalej

Kwadransik ze Słowem #288 – Pozwól Bogu wziąć Cię dalej

Fragmenty Biblii rozważane w odcinku:

* 2 Kor 9, 6-9

Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane: Rozproszył, dał ubogim,sprawiedliwość Jego trwa na wieki.

* Rz 12, 1

A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej.

Kwadransik ze Słowem #287 – On wie o Tobie wszystko

Kwadransik ze Słowem #287 – On wie o Tobie wszystko

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* J 2, 13-25

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska! Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje.

Kwadransik ze Słowem #286 – Życie w Duchu Świętym

Kwadransik ze Słowem #286 – Życie w Duchu Świętym

Kiedy żyjesz w Duchu Świętym – wszystko zaczyna nabierać rozpędu…Czy jesteś na to gotów?

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

*Mk 5, 25-34

A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu, między tłumem, i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: Kto się dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli Mu uczniowie: Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto się Mnie dotknął. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości!.

Kwadransik ze Słowem #285 – Atmosfera nieba

Kwadransik ze Słowem #285 – Atmosfera nieba

A czy Ty żyjesz w atmosferze nieba?

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

Ap 4, 1 i 8-11

Potem ujrzałem: Oto drzwi otwarte w niebie, a głos, ów pierwszy, jaki usłyszałem, jak gdyby trąby mówiącej ze mną, powiedział: Wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać. … Cztery Zwierzęta – a każde z nich ma po sześć skrzydeł – dokoła i wewnątrz są pełne oczu, i nie mają spoczynku, mówiąc dniem i nocą: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi. A ilekroć Zwierzęta oddadzą chwałę i cześć, i dziękczynienie Zasiadającemu na tronie, Żyjącemu na wieki wieków, upada dwudziestu czterech Starców przed Zasiadającym na tronie i oddaje pokłon Żyjącemu na wieki wieków, i rzuca przed tronem wieńce swe, mówiąc: Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.

Kwadransik ze Słowem #283 – Dlaczego mam uwielbiać? | #ChwałaMU

Kwadransik ze Słowem #283 – Dlaczego mam uwielbiać? | #ChwałaMU

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* 2 Krn 20, 1-29

Potem Moabici i Ammonici, a z nimi część spośród Meunitów, wtargnęli, aby walczyć przeciw Jozafatowi. Przyniesiono wówczas Jozafatowi wiadomość następującą: Powstało przeciw tobie z drugiej strony morza, z Edomu, wielkie wojsko i jest już teraz w Chaseson-Tamar, to jest w Engaddi. Przerażony Jozafat zwrócił się o pomoc do Pana. Ogłosił też post w całej ziemi judzkiej. Zebrali się więc mieszkańcy Judy, aby prosić Pana, o pomoc. Przybyli zaś z każdego miasta Judy, aby błagać Pana. Stanął wówczas Jozafat pośrodku zgromadzenia ludu z Judy i z Jerozolimy w świątyni, przed nowym dziedzińcem, i rzekł: Panie, Boże naszych ojców, czy to nie Ty jesteś Bogiem w niebie, i czyż nie Ty rządzisz w każdym królestwie pogan? W Twoim to ręku jest siła i moc. Nie ma takiego, który by z Tobą mógł się mierzyć. Czy to nie Ty, Boże nasz, wygnałeś mieszkańców tej ziemi przed Twoim ludem, Izraelem, i dałeś ją na wieki potomstwu Abrahama, Twego przyjaciela? Zamieszkali w niej i zbudowali w niej świątynię dla Twego imienia, mówiąc: „Jeśli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący, zaraza albo głód, staniemy przed tą świątynią i przed Tobą, ponieważ w tej świątyni przebywa Twoje imię, i będziemy wołać do Ciebie w naszym ucisku, wtedy Ty wysłuchasz nas i ocalisz”. Oto teraz Ammonici, Moabici oraz mieszkańcy gór Seir, do których nie dałeś Izraelowi wejść podczas wędrówki z ziemi egipskiej, tak iż ominęli ich i nie zniszczyli, oto jak nam odpłacają: wchodzą do nas, aby nas wypędzić z Twego dziedzictwa, które dałeś nam w posiadanie. Boże nasz, czy nie osądzisz tego? Jesteśmy bowiem bezsilni wobec tego ogromnego mnóstwa, które na nas napadło. Nie wiemy, co czynić, ale oczy nasze zwracają się ku Tobie. Stali wówczas przed Panem wszyscy mieszkańcy Judy, także i małe dzieci, ich kobiety i synowie. A wśród zgromadzenia duch Pański spoczął na Jachazjelu, synu Zachariasza, syna Benajasza, syna Jejela, syna Mattaniasza – lewicie spośród potomków Asafa. I rzekł on: Wszyscy mieszkańcy Judy i Jerozolimy, i ty, królu Jozafacie, słuchajcie uważnie! Tak do was mówi Pan: Nie bójcie się i nie lękajcie tego wielkiego mnóstwa, albowiem nie wy będziecie walczyć, lecz Bóg. Jutro zejdźcie przeciwko nim! Oto wstępować będą na wzgórze Sis, a znajdziecie ich na końcu doliny przed pustynią Jeruel. Nie wy będziecie tam walczyć. Jednakże stawcie się, zajmijcie stanowisko, a zobaczycie ocalenie dla was od Pana, o Judo i Jerozolimo! Nie bójcie się i nie lękajcie! Jutro wyruszcie im na spotkanie, a Pan będzie z wami! Jozafat więc upadł na kolana twarzą ku ziemi, i wszyscy mieszkańcy Judy i Jerozolimy padli przed Panem, aby Go uczcić. Wówczas lewici spośród synów Kehatytów i Korachitów poczęli wielbić Pana, Boga Izraela, donośnym i wysokim głosem. Wczesnym rankiem powstali i ruszyli ku pustyni Tekoa. Gdy ruszali, stanął Jozafat i rzekł: Mieszkańcy Judy i Jerozolimy, posłuchajcie mnie: Zaufajcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się, zaufajcie Jego prorokom, a będzie się wam powodziło. Potem, poradziwszy się ludu, ustanowił śpiewaków dla Pana, by idąc w świętych szatach przed zbrojnymi wysławiali Go śpiewając: Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki jest Jego łaskawość. W czasie kiedy rozpoczęli wznosić okrzyki radości i uwielbienia, Pan zastawił zasadzkę na Ammonitów, Moabitów i mieszkańców góry Seir, wkraczających przeciw Judzie, tak iż się wzajemnie pobili…

Natalia Stachowska

Natalia Stachowska

To moje wielkie swiadectwo! Ogromne !
Rok temu: 2 operacje, 3 cewnikowania, sepsa, nagle zatrzymanie krążenia, leczenie ecmo, arytmia..
A dzisiaj? Sami spójrzcie na Lile.
Od strony medycznej: żadnych zmian neurologicznych i okulistycznych , serce ma frakcje jak u zdrowego człowieka- KURCZY SIE DOBRZE.

Wiele godzin modlitwy mojej i dobrych ludzi. Wiele ufnosci w Panu. Wiele smutków i wylanych łez -pomimo to trwanie przy Bogu. Wiara. Uzdrowiła ja wiara.

„WIERZCIE TYLKO …” ” ..TWOJA WIARA  JĄ  UZDROWILA „

Objawiła się CHWALA BOZA 

Natalia Stachowska

Nic Do Stracenia (1997) [Lektor PL]

Nic Do Stracenia (1997) [Lektor PL]

Nick (Tim Robbins) ma dobrze płatną pracę i piękną żonę, Ann (Kelly Preston). Jego świat wali się jednak w gruzy, kiedy pewnego dnia wraca wcześniej do domu. Dostrzega bowiem w sypialni parę, a w salonie znajduje spinki swojego szefa. Wybiega z domu, wsiada do samochodu i jeździ bez celu po mieście. Kiedy czeka na światłach, do auta wdziera się mężczyzna, T. Paul (Martin Lawrence), który usiłuje go obrabować. Po serii rękoczynów i utarczek panowie zawierają układ…

Wiara czyni cuda

Wiara czyni cuda

Film oparty na faktach.
Prawdziwe historie zwykłych ludzi udowadniają, że cuda zdarzają się nawet wśród trudów codziennego życia. Wiara czyni cuda to film oparty na faktach. Jest to zbiór niesamowitych opowieści, które na przestrzeni 40 lat wydarzyły się w jednym, niepozornym kościele. Co ma wspólnego narkoman, energiczna staruszka, uchodźca z Afryki i były bokser? Wszyscy odnajdują Boga w kościele Granada Heights.

Kwadransik ze Słowem #282 – Tak wygrasz duchowe walki

Kwadransik ze Słowem #282 – Tak wygrasz duchowe walki

Bądź mocny w Panu, Jego mocą!

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

*Ef 6, 10-18

W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych.

Kwadransik ze Słowem #280 – Dwa rodzaje pokory. Co zrobić z cierpieniem?

Kwadransik ze Słowem #280 – Dwa rodzaje pokory. Co zrobić z cierpieniem?

„Prawdziwa pokora potrafi towarzyszyć komuś w szczęściu, potrafi cieszyć się z kimś, kiedy odnosi on sukces”

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

*Łk 1, 46-56

Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię – a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje – jak przyobiecał naszym ojcom -na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Kwadransik ze Słowem #279 – Chcesz ruszyć z miejsca? Zrób to!

Kwadransik ze Słowem #279 – Chcesz ruszyć z miejsca? Zrób to!

Fragmenty Biblii rozważane w odcinku:

* Łk 11, 27-28

Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je.

* Jk 1, 21-25

Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo.

Justyna Sawicka.

Justyna Sawicka.

Świadectwo. Piszę, kasuję i tak od pół roku nie mogę napisać, bo jak już coś napiszę to jest taki chaos, że usuwam, bo przecież i tak nikt tego nie zrozumie, poza tym tyle się nazbierało, że w takim jednym poście co ja tu zmieszczę. A więc pomalutku…tak zresztą zaczęło się moje nawracanie. Kiedy było tak już strasznie ze Mną źle przyszła Ona -Maryja. Byłam martwa od wewnątrz: depresja, nerwica, podejrzewam, że mogła to być też śmierć duchowa, ale to trzeba byłoby rozeznać z księdzem. Jestem osobą, która była molestowana dwa razy jako dziecko (piszę 2 razy bo to dwóch innych mężczyzn i w innym wieku), córką samotnej matki- alkoholiczki, żoną alkoholika. Po co to piszę, no to jest sedno tego, że jakoś życie od początku nie było łatwe i nie  było łatwo przyznać się do tego, że jest się osobą współuzależnioną. Akurat padło to na Rożańcu, bodajże 24 września. Byłam wtedy w Gietrzwałdzie. Maryja z Jezusem poprzez Ducha Świętego naprawdę przemienia serce i życie i to niby kroczek po kroczku, ale w zawrotnym tempie. Fajnie mnie prowadzi, np. 11 listopad to pierwsza moją NP. Królowa oddzyskała Niepodległość, 17 marzec to data moich narodzin, mój tato wpada w śpiączkę i jak się wybudza padają takie słowa „o ty Nowonarodzona, a ja w szoku, pytam:co?,a On no ty nowonarodzona, przecież urodziłaś się 17 marca”. Wtedy nie wiedziałam co to było, potem 26 maja skończyła mi się data ważności dowodu osobistego i ni stąd ni zowąd nie miałam czasu złożyć wcześniej o nowy tylko akurat w ostatni dzień Wielkiej NP 5 lipca bodajże,dostałam nową tożsamość. W końcu to najlepsze, jestem tu,j estem tu Boże, festiwal Abba Pater, zrobię sobie fotki z Zielińskim Marcinem i ks.Teodorem. Jestem na modlitwie, choć były straszne problemy z dotarciem, ale jestem,bardzo stęskniona za Jezusem. Teraz wiem, że to była Jego łaska. Marcin się modli a ja padam na kolana, gorąc w sercu i nie mogę oddychać. Dobra,  puściło. Wstałam i koleżanka podała mi wodę żebym się napiła. Napiłam się i niby już lepiej, nagle znowu mnie łapie i to drugi raz, tym razem mocniej.Kładę się krzyżem na ziemi, jakieś kobiety modlą się nade mną i zaczynam się drzeć, potok myśli: „Boże oni wszyscy na mnie patrzą i pewnie myślą -wariatka-, moje dzieci płaczą. Te kobiety dalej się modlą, mrowieją mi ręce i usz. Nagle widzę Jezusa na krzyżu, ale tak , że ja jestem z Nim, tak, że my byliśmy tak jakby w jednym ciele i co On mi pokazał, nawet teraz jak to piszę to lecą mi łzy. W tym gdy On już konał to Jego Serce tak pełne było miłości,j a ją czułam i widziałam ciemność, ale to byli ludzie, cały świat i na nich ta miłość się wylewała jak te dwa promienie z tego obrazu „Jezu ufam Tobie”. Buchnęłam płaczem jak to zobaczyłam, to było tak poruszające. I nagle wszystko zaczęło puszczać i znowu wstałam i szybko do dzieci, żeby ich uspokoić, że wszystko w porządku. Podeszła kobieta i trzeci raz mnie łapie i to było takie uczucie jakbym rodziła, takie bóle parte, tyle, że nie z brzucha a z serca. Podchodzi kobieta do mnie i mówi, żebym podeszła do takiego chłopaka i dziewczyny, że oni się tam modlą to mi pomogą. Zaprowadziła mnie do tego chłopaka (teraz wiem, że to Maciej Mikołajczuk). Mówię jemu co mi się dzieje. I On zaczyna się modlić nade mną, powoli wraca oddech i uspokaja się cały mój organizm i zaczynają mi nogi odchodzić a On do mnie mówi, że czuje jak mi nogi odchodzą, ja wryta, jak on czuje wszystko to co ja, jak to możliwe. Za chwilę czuję taki POKÓJ SERCA mi przychodzi i on mi mówi, że czuje jak przychodzi mi pokój. Ja już myślę WOW. Mówi ,żebym zaczęła się z nim modlić takimi prostymi słowami: Przyjdź Duchu Święty, że mogę w myślach zapraszać Pana, no to tak zrobiłam i to rozwaliło system. Zstąpił Boży POKÓJ na me serce, żadne, ale to żadne tabletki uspokajające nie dadzą czegoś takiego. Super, fajnie,wow,wróciłam do domu i poprosiłam Jezusa by przygotował mnie do spowiedzi i on pokazuje całą prawdę o mnie, której wcześniej nie dostrzegałam, to jest naprawdę trudne i bolesne – robię rachunek sumienia z całego życia, nie byłam u spowiedzi ponad 20 lat, szczerze to będzie moja Pierwsza Spowiedź Święta. Rozwodzę się-ślub cywilny, alkoholik i rozeznawałam czy wziąść ślub kościelny czy rozwód ponad 3 lata, no i też dodam, że właśnie do Gietrzwałdu jechałam aby podjąć ostateczną decyzję. Tam Maryja wskazała mi drogę, już wcześniej mi ją wskazywała, tylko ja to odrzucałam, nie chciałam tego przyjąć, to było dla mnie za trudne, to było w czasie tej WNP na Rożańcu, to było,coś o rozstaniu, ale zaraz zaczęłam wyć i upierałam się,że będę jak Święta Rita, a na następny dzień też ksiądz Teodor mówił o tym , że szatan tak też może działać, że my będziemy właśnie dążyć żeby upodobnić do jakiegoś Świętego,coś takiego było i pamiętam, że idealnie wbił się w tamtym momencie w moją sytuację, tyle że stale z tym walczyłam. To jest naprawdę nic to co napisałam, bo było dużo więcej. Wiele łask spłynęło na mnie, nie palę papierosów od oddania, nie przeklinam, sumienie mam wrażliwsze. Na początku nie mogłam słuchać normalnej muzyki tylko religijną. Nie oglądam telewizji i nabrałam życia i radości, ciągle coś się dzieje, super, super i super.CHWAŁA PANU I MARYJI.To najwspanialsza,najkochańsza Mama na Świecie.Dziekuję ks. Januszowi, ks.Teodor Sawielewicz i całej TeoBańkologii, wspólnocie Głos Pana, a szczególnie Maciejowi,Heres, Tomasz Nowak, Adam Szustak, dzięki Wam moje życie się odmieniło,bo poznałam i doświadczyłam miłości Boga.Amen.