Browsed by
Autor: Zofia

Kwadransik ze Słowem #231​ – Kaprys Boga

Kwadransik ze Słowem #231​ – Kaprys Boga

Słowo Boże daje nam

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Łk 10, 17-25

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. A oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?

Kwadransik ze Słowem #230​ – Czy już Cię tak nazwali?

Kwadransik ze Słowem #230​ – Czy już Cię tak nazwali?

Czy odważysz się żyć Ewangelią, która niesie ze sobą również odrzucenie? Nie zawsze będziesz zrozumiany i przyjęty ale nagroda jest wielka!

Fragmenty Biblii rozważane w odcinku:

* Mk 3, 13-21

Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał. Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: Odszedł od zmysłów.

Kwadransik ze Słowem #229​ – Recepta na bliskość Jezusa

Kwadransik ze Słowem #229​ – Recepta na bliskość Jezusa

Jeśli chcesz być bliski dla Jezusa – słuchaj słowa Bożego i wypełniaj je. To te dwie rzeczy, które Jezus mówi, abyśmy czynili, by być mu bardzo bliskim.

Fragmenty Biblii rozważane w odcinku:

* Łk 8, 1-4

Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia. Gdy zebrał się wielki tłum i z miast przychodzili do Niego; rzekł w przypowieściach… *

Łk 8, 19-21

Wtedy przyszli do Niego Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą. Lecz On im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je.

 

Kwadransik ze Słowem #228​ – Czy naprawdę żyjesz Słowem Boga?

Kwadransik ze Słowem #228​ – Czy naprawdę żyjesz Słowem Boga?

Warto jest pozwolić Słowu Bożemu nas skonfrontować. Co to znaczy? Kiedy je czytasz pozwalać Mu zmieniać sposób w jaki myślisz i żyjesz. Czy pozwalasz Mu na to?

Fragmenty Biblii rozważane w odcinku:

* Łk 6, 17-19

Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

* Łk 6, 26-38

Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w [jeden] policzek, nadstaw mu i drugi! Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty! Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie! Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.

Kwadransik ze Słowem #227 – Bóg a pieniądze

Kwadransik ze Słowem #227 – Bóg a pieniądze

Co ma wspólnego Pan Bóg z Twoim portfelem? Czy portfel nawraca się najtrudniej? Nie oddawaj Bogu tylko części swojego życia! Wpuść Boga w obszar swoich finansów i zacznij Go uwielbiać.

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Ml 3, 7-12 –

Nawróćcie się do Mnie, a Ja zwrócę się znowu ku wam, mówi Pan Zastępów. Wy jednak pytacie: pod jakim względem mamy się nawrócić? Alboż godzi się człowiekowi oszukiwać Boga, jak wy Mnie oszukujecie? Pytacie: W czym oszukaliśmy Cię? W dziesięcinach i ofiarach. Jesteście zupełnie przeklęci, bo wy – i to cały naród – ustawicznie Mnie oszukujecie! Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie Mnie doświadczać w tym – mówi Pan Zastępów – czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na was błogosławieństwa w przeobfitej mierze. I zgromię dla waszego dobra szkodnika polnego, aby wam nie niszczył owocu pól, a winorośl nie będzie już pozbawiona owoców, mówi Pan Zastępów. I nazywać was będą szczęśliwymi wszystkie narody, gdyż będziecie krajem upodobania, mówi Pan Zastępów.

Kwadransik ze Słowem #226 – Hojność otwiera niebo

Kwadransik ze Słowem #226 – Hojność otwiera niebo

Skąpstwo czy hojność? Do czego Ci dzisiaj bliżej? Czy hojność jest cechą Królestwa Bożego i czy jesteś przygotowany na zmianę myślenia, by w pełni współpracować z łaską?

Fragmenty Biblii rozważane w odcinku:

* Dz 10, 1-8

W Cezarei mieszkał człowiek imieniem Korneliusz, setnik z kohorty zwanej Italską, pobożny i „bojący się Boga” wraz z całym swym domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. Około dziewiątej godziny dnia ujrzał wyraźnie w widzeniu anioła Pańskiego, który wszedł do niego i powiedział: Korneliuszu! On zaś wpatrując się w niego z lękiem zapytał: Co, panie? Odpowiedział mu: Modlitwy twoje i jałmużny stały się ofiarą, która przypomniała ciebie Bogu. A teraz poślij ludzi do Jafy i sprowadź niejakiego Szymona, zwanego Piotrem! Jest on gościem pewnego Szymona, garbarza, który ma dom nad morzem. Kiedy znikł anioł, który z nim mówił, [Korneliusz] zawołał dwóch domowników i pobożnego żołnierza spośród swoich podwładnych. Opowiedział im wszystko i posłał ich do Jafy.

* 2 Kor 9, 6-8

Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we  wszystkie dobre uczynki.

Kwadransik ze Słowem #225 – Być głosem Boga

Kwadransik ze Słowem #225 – Być głosem Boga

Bóg powołał Jana Chrzciciela do tego by był Jego głosem. Ty również jesteś do tego wezwany! Co potrzebujesz najpierw zrobić, by wejść w to powołanie?

Fragmenty Biblii rozważane w odcinku:

* Łk 3, 1-9

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Mówił więc do tłumów, które wychodziły, żeby przyjąć chrzest od niego: Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc owoce godne nawrócenia; i nie próbujcie sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. * Łk 3, 10-14 Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: Nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze: A my, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie.

Kwadransik ze Słowem #224 – Wzór na świętość

Kwadransik ze Słowem #224 – Wzór na świętość

Jak patrzeć na świętość? Co na jej temat mówi Biblia? Poznaj konkretny wzór na dojście do świętości!

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* 1 Kor 1, 1-9

Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego [Pana]. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa! Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

Kwadransik ze Słowem #223 – Sekret Świętych

Kwadransik ze Słowem #223 – Sekret Świętych

Co łączy wszystkich tych, których Kościół dał nam jako wzór życia? Czym różni się człowiek żyjący w Bożej łasce od człowieka żyjącego w mentalności prawa? To i jeszcze więcej w dzisiejszym Kwadransiku ze Słowem!

Fragmenty Biblii rozważane w odcinku:

* Łk 1, 26-38

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.

* Łk 1, 46

Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana

* Łk 1, 51

On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.

Kwadransik ze Słowem #222 – Duch nowości. Do czego zaprasza nas Bóg?

Kwadransik ze Słowem #222 – Duch nowości. Do czego zaprasza nas Bóg?

Duch Boży to Duch jedności. Nie zawsze jednak z jednością jest nam po drodze. Jak spojrzeć na ten temat w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan?

Fragmenty Biblii rozważane w odcinku:

* Lb 21, 4-9

Od góry Hor szli w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom; podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza mówiąc: Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu.

* Dz 10, 9-16

Następnego dnia, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wszedł Piotr na dach, aby się pomodlić. Była mniej więcej szósta godzina. Odczuwał głód i chciał coś zjeść. Kiedy przygotowywano mu posiłek, wpadł w zachwycenie. Widzi niebo otwarte i jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna czterema końcami opadającego ku ziemi. Były w nim wszelkie zwierzęta czworonożne, płazy naziemne i ptaki powietrzne. Zabijaj, Piotrze i jedz! – odezwał się do niego głos. O nie, Panie! Bo nigdy nie jadłem nic skażonego i nieczystego – odpowiedział Piotr. A głos znowu po raz drugi do niego: Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Powtórzyło się to trzy razy i natychmiast wzięto ten przedmiot do nieba.

 

Kwadransik ze Słowem #221 – Byłeś niesłusznie oceniony?

Kwadransik ze Słowem #221 – Byłeś niesłusznie oceniony?

Podejrzewam, że wielu z nas było kiedyś niesłusznie ocenionymi. Jak zachować się w takiej sytuacji? Posłuchaj czego możemy nauczyć sie na temat pokory od św. Teresy.

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Mt 26, 57-68

Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili Go do najwyższego kapłana, Kajfasza, gdzie zebrali się uczeni w Piśmie i starsi. A Piotr szedł za Nim z daleka, aż do pałacu najwyższego kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, jaki będzie wynik. Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić. Lecz nie znaleźli, jakkolwiek występowało wielu fałszywych świadków. W końcu stanęli dwaj i zeznali: On powiedział: „Mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu trzech dni go odbudować”. Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do Niego: Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko Tobie? Lecz Jezus milczał. A najwyższy kapłan rzekł do Niego: Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Jezus mu odpowiedział: Tak, Ja Nim jestem. Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego, i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: Zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje? Oni odpowiedzieli: Winien jest śmierci. Wówczas zaczęli pluć Mu w twarz i bić Go pięściami, a inni policzkowali Go i szydzili: Prorokuj nam, Mesjaszu, kto Cię uderzył?

Kwadransik ze Słowem #220 – Kogo dzisiaj słuchać? Rozeznajesz?

Kwadransik ze Słowem #220 – Kogo dzisiaj słuchać? Rozeznajesz?

Kogo dzisiaj słuchać? To pytanie zadaje dziś wiele osób czując się zagubionymi w świecie pełnym różnych opinii nawet wśród autorytetow. W tym Kwadransiku próbuję zmierzyć się z tym tematem, zadając być może Jeszcze ważniejsze pytanie. Jakie?

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* 1 J 4, 1-3

Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który – jak słyszeliście – nadchodzi i już teraz przebywa na świecie.

Kwadransik ze Słowem #219 – Czy poznałeś Jezusa?

Kwadransik ze Słowem #219 – Czy poznałeś Jezusa?

Wielu ludzi twierdzi, że są wierzący i znają Pana. Ale czy jest tak naprawdę? Sprawdź czy według słow św. Jana możesz tak o sobie powiedzieć?

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* 1 J 2, 3-11

Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował. Umiłowani, nie piszę do was o nowym przykazaniu, ale o przykazaniu istniejącym od dawna, które mieliście od samego początku; tym dawnym przykazaniem jest nauka, którąście słyszeli. A jednak piszę wam o nowym przykazaniu, które prawdziwe jest w Nim i w nas, ponieważ ciemności ustępują, a świeci już prawdziwa światłość. Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego,dotąd jeszcze jest w ciemności. Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłościi nie może się potknąć. Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemnościi działa w ciemności, i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy.

Irena Matyjaszek

Irena Matyjaszek

Chciała bym podzielić się z Wami cudem jakiego doświadczyła moja córka. Zacznę od tego że mąż mój choruje na chorobę nowotworową – szpiczak. Cierpi przeogromny ból, ma złamane trzy kręgi. Bardzo cierpimy z nim wszyscy. Jak by było tego wszystkiego mało, zadzwoniła córka, że wysypało jej twarz drobnymi krostami z wysiękiem i jak zadzwoniła na mesengera i jak ją zobaczyłam to się przeraziłam. Wysypka ta trwała już dwa dni i bardzo swędziała i zlewała się w jeden strup. Wszystko to działo się wczoraj tj.6 stycznia. Nadmienię, że jestem wyznania grekokatolickiego i akurat wczoraj obchodziłam wigilię Bożego Narodzenia. Przybita i zdruzgotana chorobą męża i jeszcze na karb zwaliła się córka z problemem-tak był to duży problem bo bałam się że to może być jakaś egzema. Na godz. 22 wybierałam się na pasterkę, ale przed jeszcze odmówiłam różaniec z KS. Teodorem ofiarowując go w intencji męża i córki. Będąc już na mszy błagałam o uzdrowienie dla męża i o cud dla córki i był taki moment, który jakoś szczególnie mi zapadł w pamięci. Poleciały mi łzy i zwróciłam się do Maryi błagając aby wstawiła się u Swojego Nowonarodzonego Synka i aby uprosiła u Najświętszego Dzieciątka Jezus cud uzdrowienia dla córki. Jeszcze pamiętam, że mówiłam Maryi, że Jezus Swojej Mamie nie odmówi – czułam, że to jakaś szczególna jest chwila. Po powrocie napisałam córce, że jestem już w domu – bo tak się umówiłyśmy, że dam znać, dlatego, że bała się, że będę sama w nocy wracała. Otrzymałam od córki wiadomość – mamo płaczę z wdzięczności, stał się cud. Przed godziną poszłam do łazienki aby przemyć wodą twarz. Krosta na kroście była na mojej twarzy. Kiedy przemyłam wodą i chciałam ją osuszyć, moim oczom ukazała się czysta twarz, bez jednej krostki, cera gładka, tylko lekko zaczerwieniona. Ani nic nie swędziało, ani szczypało,  i tak jest do teraz. Nie da się tego tak po ludzku wytłumaczyć. Czuję, że muszę się tym z Wami podzielić, łzy wdzięczności płyną. Dziękuję Ci Matuchno kochana, że wstawiłaś się u Swojego Syna. Bogu niech będą dzięki.

Kwadransik ze Słowem #218 – Skąd czerpać radość?

Kwadransik ze Słowem #218 – Skąd czerpać radość?

Psalm 34 daje nam odpowiedź na pytanie postawione w tytule. Co jest pierwszym krokiem do doświadczania prawdziwej radości? Jak utrzymać ją w swoim życiu?

Fragmenty Biblii rozważane w odcinku:

* J 15, 7

Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.

* Ps 34, 2-11,

Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała. Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, niech słyszą pokorni i niech się weselą! Uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie wywyższajmy! Szukałem Pana, a On mnie wysłuchałi uwolnił od wszelkiej trwogi. Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością, a oblicza wasze nie zaznają wstydu. Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, i wybawił ze wszystkich ucisków. Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka. Bójcie się Pana, święci Jego, gdyż bogobojni nie doświadczają biedy. Możni zubożeli i zaznali głodu; a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie.

Kwadransik ze Słowem #217 – Żyć na świecie lecz nie żyć jak świat | Życzenia noworoczne

Kwadransik ze Słowem #217 – Żyć na świecie lecz nie żyć jak świat | Życzenia noworoczne

Przed nami wierzącymi niełatwe zadanie. Mamy żyć na świecie, będąc jednak w sercu daleko od stylu życia tego świata. Jak podołać temu zadaniu? Posłuchaj kilku zdań z ust św. Teresy z Avili. No i oczywiście, wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku!

Fragmenty Biblii rozważane w odcinku:

* 1 J 2, 15-17

Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życianie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.

* 1 Kor 5, 9-10

Napisałem wam w liście, żebyście nie obcowali z rozpustnikami. Nie chodzi o rozpustników tego świata w ogóle ani o chciwców i zdzierców lub bałwochwalców; musielibyście bowiem całkowicie opuścić ten świat.

Kwadransik ze Słowem #216 – Jeden mały gest.

Kwadransik ze Słowem #216 – Jeden mały gest.

Czy zdarzyło Ci się przejść obok małych, drobnych gestów obojętnie, a czułeś, że powinieneś to zrobić? Czasem jeden mały gest może uwielbić Boga dużo bardziej niż godziny naszych modlitw, postów, wyrzeczeń. Mały gest w posłuszeństwie przed Bogiem… niby nic trudnego, a jednak.

Fragmenty Biblii rozważane w odcinku:

* Mt 1, 18-25

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.

* Mt 2, 13-14

Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu.