Browsed by
Kategoria: Kwadransik ze słowem II – Marcin Zieliński

Kwadransik ze Słowem #222 – Duch nowości. Do czego zaprasza nas Bóg?

Kwadransik ze Słowem #222 – Duch nowości. Do czego zaprasza nas Bóg?

Duch Boży to Duch jedności. Nie zawsze jednak z jednością jest nam po drodze. Jak spojrzeć na ten temat w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan?

Fragmenty Biblii rozważane w odcinku:

* Lb 21, 4-9

Od góry Hor szli w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom; podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza mówiąc: Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu.

* Dz 10, 9-16

Następnego dnia, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wszedł Piotr na dach, aby się pomodlić. Była mniej więcej szósta godzina. Odczuwał głód i chciał coś zjeść. Kiedy przygotowywano mu posiłek, wpadł w zachwycenie. Widzi niebo otwarte i jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna czterema końcami opadającego ku ziemi. Były w nim wszelkie zwierzęta czworonożne, płazy naziemne i ptaki powietrzne. Zabijaj, Piotrze i jedz! – odezwał się do niego głos. O nie, Panie! Bo nigdy nie jadłem nic skażonego i nieczystego – odpowiedział Piotr. A głos znowu po raz drugi do niego: Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Powtórzyło się to trzy razy i natychmiast wzięto ten przedmiot do nieba.

 

Kwadransik ze Słowem #221 – Byłeś niesłusznie oceniony?

Kwadransik ze Słowem #221 – Byłeś niesłusznie oceniony?

Podejrzewam, że wielu z nas było kiedyś niesłusznie ocenionymi. Jak zachować się w takiej sytuacji? Posłuchaj czego możemy nauczyć sie na temat pokory od św. Teresy.

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Mt 26, 57-68

Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili Go do najwyższego kapłana, Kajfasza, gdzie zebrali się uczeni w Piśmie i starsi. A Piotr szedł za Nim z daleka, aż do pałacu najwyższego kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, jaki będzie wynik. Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić. Lecz nie znaleźli, jakkolwiek występowało wielu fałszywych świadków. W końcu stanęli dwaj i zeznali: On powiedział: „Mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu trzech dni go odbudować”. Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do Niego: Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko Tobie? Lecz Jezus milczał. A najwyższy kapłan rzekł do Niego: Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Jezus mu odpowiedział: Tak, Ja Nim jestem. Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego, i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: Zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje? Oni odpowiedzieli: Winien jest śmierci. Wówczas zaczęli pluć Mu w twarz i bić Go pięściami, a inni policzkowali Go i szydzili: Prorokuj nam, Mesjaszu, kto Cię uderzył?

Kwadransik ze Słowem #220 – Kogo dzisiaj słuchać? Rozeznajesz?

Kwadransik ze Słowem #220 – Kogo dzisiaj słuchać? Rozeznajesz?

Kogo dzisiaj słuchać? To pytanie zadaje dziś wiele osób czując się zagubionymi w świecie pełnym różnych opinii nawet wśród autorytetow. W tym Kwadransiku próbuję zmierzyć się z tym tematem, zadając być może Jeszcze ważniejsze pytanie. Jakie?

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* 1 J 4, 1-3

Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który – jak słyszeliście – nadchodzi i już teraz przebywa na świecie.

Kwadransik ze Słowem #219 – Czy poznałeś Jezusa?

Kwadransik ze Słowem #219 – Czy poznałeś Jezusa?

Wielu ludzi twierdzi, że są wierzący i znają Pana. Ale czy jest tak naprawdę? Sprawdź czy według słow św. Jana możesz tak o sobie powiedzieć?

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* 1 J 2, 3-11

Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował. Umiłowani, nie piszę do was o nowym przykazaniu, ale o przykazaniu istniejącym od dawna, które mieliście od samego początku; tym dawnym przykazaniem jest nauka, którąście słyszeli. A jednak piszę wam o nowym przykazaniu, które prawdziwe jest w Nim i w nas, ponieważ ciemności ustępują, a świeci już prawdziwa światłość. Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego,dotąd jeszcze jest w ciemności. Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłościi nie może się potknąć. Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemnościi działa w ciemności, i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy.

Kwadransik ze Słowem #218 – Skąd czerpać radość?

Kwadransik ze Słowem #218 – Skąd czerpać radość?

Psalm 34 daje nam odpowiedź na pytanie postawione w tytule. Co jest pierwszym krokiem do doświadczania prawdziwej radości? Jak utrzymać ją w swoim życiu?

Fragmenty Biblii rozważane w odcinku:

* J 15, 7

Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.

* Ps 34, 2-11,

Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała. Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, niech słyszą pokorni i niech się weselą! Uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie wywyższajmy! Szukałem Pana, a On mnie wysłuchałi uwolnił od wszelkiej trwogi. Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością, a oblicza wasze nie zaznają wstydu. Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, i wybawił ze wszystkich ucisków. Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka. Bójcie się Pana, święci Jego, gdyż bogobojni nie doświadczają biedy. Możni zubożeli i zaznali głodu; a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie.

Kwadransik ze Słowem #217 – Żyć na świecie lecz nie żyć jak świat | Życzenia noworoczne

Kwadransik ze Słowem #217 – Żyć na świecie lecz nie żyć jak świat | Życzenia noworoczne

Przed nami wierzącymi niełatwe zadanie. Mamy żyć na świecie, będąc jednak w sercu daleko od stylu życia tego świata. Jak podołać temu zadaniu? Posłuchaj kilku zdań z ust św. Teresy z Avili. No i oczywiście, wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku!

Fragmenty Biblii rozważane w odcinku:

* 1 J 2, 15-17

Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życianie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.

* 1 Kor 5, 9-10

Napisałem wam w liście, żebyście nie obcowali z rozpustnikami. Nie chodzi o rozpustników tego świata w ogóle ani o chciwców i zdzierców lub bałwochwalców; musielibyście bowiem całkowicie opuścić ten świat.

Kwadransik ze Słowem #216 – Jeden mały gest.

Kwadransik ze Słowem #216 – Jeden mały gest.

Czy zdarzyło Ci się przejść obok małych, drobnych gestów obojętnie, a czułeś, że powinieneś to zrobić? Czasem jeden mały gest może uwielbić Boga dużo bardziej niż godziny naszych modlitw, postów, wyrzeczeń. Mały gest w posłuszeństwie przed Bogiem… niby nic trudnego, a jednak.

Fragmenty Biblii rozważane w odcinku:

* Mt 1, 18-25

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.

* Mt 2, 13-14

Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu.

Kwadransik ze Słowem #214 – Sposób by nie upaść

Kwadransik ze Słowem #214 – Sposób by nie upaść

Co mamy robić, żeby nie upaść? Co Wam jako pierwsze przyszło na myśl?

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* 2 Kor 4, 5-12

Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas – jako sługi wasze przez Jezusa. Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was – życie. ..

Kwadransik ze Słowem #213 – Jak wygrywać duchowe bitwy?

Kwadransik ze Słowem #213 – Jak wygrywać duchowe bitwy?

Niedziela rano, początek tygodnia przed nami, a więc to czas na kolejny Kwadransik. W nim temat o bitwach duchowych, a precyzyjniej o tym jak je wygrywać! Temat bardzo ważny. Dlaczego? Odsyłam Cię do odcinka!

Fragmenty Biblii rozważane w odcinku:

* Ef 6, 10-20

W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu. Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem.

Kwadransik ze Słowem #211 – Taka modlitwa będzie przyjęta

Kwadransik ze Słowem #211 – Taka modlitwa będzie przyjęta

Fragmenty Biblii rozważane w odcinku:

* Łk 18, 8

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

* Mt 6, 1

Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

* Dn 10, 12-14

Powiedział więc do mnie: Nie bój się, Danielu! Od pierwszego bowiem dnia, kiedy starałeś się usilnie zrozumieć i upokorzyć przed Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane; ja zaś przybyłem z powodu twoich słów. Lecz książę królestwa Persów sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni. Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. Pozostawiłem go tam przy królach Persów. Przyszedłem, by udzielić ci zrozumienia tego, co spotka twój naród przy końcu dni; bo to widzenie odnosi się do tych dni.

Kwadransik ze Słowem #210 – Bóg wszelkiego umocnienia

Kwadransik ze Słowem #210 – Bóg wszelkiego umocnienia

Fragmenty Biblii rozważane w odcinku:

* 2 Kor 1, 1-7

Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, jacy są w całej Achai. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa! Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy. Ale gdy znosimy udręki – to dla pociechy i zbawienia waszego a gdy pocieszani jesteśmy – to dla waszej pociechy, sprawiającej, że z wytrwałością znosicie te same cierpienia, których i my doznajemy. A nadzieja nasza co dla was jest silna, bo wiemy, że jak cierpień jesteście współuczestnikami, tak i naszej pociechy.

* Hbr 4, 14-16

Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla [uzyskania] pomocy w stosownej chwili.

Kwadransik ze Słowem #209 – Co dał mi hejt? Jak zareagowałbym na zakaz od biskupa?

Kwadransik ze Słowem #209 – Co dał mi hejt? Jak zareagowałbym na zakaz od biskupa?

W tym Kwadransiku dzielę się z Wami swoimi przemyśleniami na temat tego co dały mi te wszystkie trudności, przez które dane mi było przejść. Z serca zapraszam!

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Mt 5, 10-12

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Kwadransik ze Słowem #208 – Serce czciciela

Kwadransik ze Słowem #208 – Serce czciciela

Jak stać się człowiekiem, który uwielbia Boga w duchu i prawdzie? Czy pragniesz przynieść chwałę Ojcu w Niebie? W tym odcinku kilka wskazówek

Fragmenty Biblii rozważane w odcinku:

* J 4, 13-24

W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Rzekła do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A On jej odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj! A kobieta odrzekła Mu na to: Nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do Niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie.

* Ps 63, 2-9

Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody. W świątyni tak się wpatruję w Ciebie,
bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę. Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia,
moje wargi będą Cię sławić. Tak błogosławię Cię w moim życiu: wzniosę ręce w imię Twoje. Dusza moja się syci niby sadłem i tłustością, radosnymi okrzykami warg moje usta Cię chwalą, gdy wspominam Cię na moim posłaniu i myślę o Tobie podczas moich czuwań. Bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie: do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera.

Kwadransik ze Słowem #207 – Co dalej z Kościołem?

Kwadransik ze Słowem #207 – Co dalej z Kościołem?

Co dalej z Kościołem? Zadawałeś sobie takie pytanie? Pan Jezus mówi jasno co robić!

Fragmenty Biblii rozważane w odcinku:

* J 21, 20-22

Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną!

* J 8, 1-11

Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz!.

Kwadransik ze Słowem #206 – Doceńmy się w Kościele

Kwadransik ze Słowem #206 – Doceńmy się w Kościele

Fragmenty Biblii rozważane w odcinku:

* Mt 10, 1-4

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

* Łk 9, 51-55

Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego świata], postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz On odwróciwszy się zabronił im.

* Łk 9, 49-50

Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy kogoś, jak w imię Twoje wypędzał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.

Kwadransik ze Słowem #205 – Masz autorytet nad tym co kochasz

Kwadransik ze Słowem #205 – Masz autorytet nad tym co kochasz

Chcesz zobaczyć zmiany w miejscach, środowiskach i ludziach z którymi jesteś związany? Jest jedna rzecz, bez której będzie to niemożliwe. Co to takiego?

Fragmenty Biblii rozważane w odcinku:

* Rz 2, 4

A może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Jego, nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chce cię przywieść do nawrócenia?

* J 3, 30

Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał.

Strajk | Wyrok Trybunału | Kwadransik ze Słowem #204 – Masz rację? A jakie z tego dobro?

Strajk | Wyrok Trybunału | Kwadransik ze Słowem #204 – Masz rację? A jakie z tego dobro?

Nawet jeśli masz rację, to jakie płynie z tego dobro? Często oczekujemy od niewierzących świetego stylu życia zapominając, że nie czerpią oni z łaski, która to umożliwia. To właśnie my mamy przyprowadzić ich do jej źródła – spotkania z Jezusem!

Fragmenty Biblii rozważane w odcinku:

* 2 Kor 5, 17-19

Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tomasz z Akwinu: „Ambicja zwycięstwa. Jest ona naturalnym pragnieniem każdego. Trzeba więc, żebyś usiłował swoją dobrocią zjednać sobie tego, który cię obraził i wtedy jesteś zwyciężcą, w przeciwnym bowiem wypadku on cię przyciągnie na stronę nienawiści i wtedy przegrałeś. W Liście do Rzymian (12, 21) bowiem czytamy: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. (De decem praecept., II, n. 62)

Kwadransik ze Słowem #203 – Jak Chrystus patrzyłby na pandemię?

Kwadransik ze Słowem #203 – Jak Chrystus patrzyłby na pandemię?

O czym w tym odcinku? 

O tym, że też czasem nawalam 

O potrzebie śmierci starego człowieka

Jak chrześcijanin ma odnaleźć się w dobie trudnych informacji?

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Ga 2, 20-21

Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez Prawo, to Chrystus umarł na darmo.