Strajk | Wyrok Trybunału | Kwadransik ze Słowem #204 – Masz rację? A jakie z tego dobro?

Strajk | Wyrok Trybunału | Kwadransik ze Słowem #204 – Masz rację? A jakie z tego dobro?

Nawet jeśli masz rację, to jakie płynie z tego dobro? Często oczekujemy od niewierzących świetego stylu życia zapominając, że nie czerpią oni z łaski, która to umożliwia. To właśnie my mamy przyprowadzić ich do jej źródła – spotkania z Jezusem!

Fragmenty Biblii rozważane w odcinku:

* 2 Kor 5, 17-19

Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tomasz z Akwinu: „Ambicja zwycięstwa. Jest ona naturalnym pragnieniem każdego. Trzeba więc, żebyś usiłował swoją dobrocią zjednać sobie tego, który cię obraził i wtedy jesteś zwyciężcą, w przeciwnym bowiem wypadku on cię przyciągnie na stronę nienawiści i wtedy przegrałeś. W Liście do Rzymian (12, 21) bowiem czytamy: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. (De decem praecept., II, n. 62)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *