DZIŚ ROZBŁYSŁA BOŻA CHWAŁA.

DZIŚ ROZBŁYSŁA BOŻA CHWAŁA.

Gwiazda, co swoją jasnością
zaćmiewa blaski słoneczne,
głosi, że Bóg się narodził
w człowieczym ciele na ziemi.
Oto w odległej krainie,
skąd zorza bierze początek.
Mędrcy wpatrują się w niebo,
by dostrzec Króla zapowiedź.
Król to jest wszystkich narodów, jedyny Pan Izraela.
On, przyrzeczony przez Boga
Abrahamowym potomkom!
Jezu, niech Tobie i Ojcu
W jedności Ducha Świętego
Cześć będzie wieczna i chwała
Za objawienie nam Ciebie.
💫💫🤴💫💫🤴💫💫🤴

DZIŚ ROZBŁYSŁA BOŻA CHWAŁA

Iz 60, 1-6 „Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą.
I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu. Rzuć okiem dokoła i zobacz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione są twe córki. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów – dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą z Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana”.

W ludzkim życiu panuje mrok. Mrok lęku, niewiedzy, niepewności. I pośród tych ciemności objawia się Bóg, przychodząc jako światłość.
On wskazuje nam drogę i przyciąga nas do siebie. Otwiera skarby łaski dla wszystkich, aby każdy mógł się cieszyć zbawieniem. Wystarczy pójść za Światłem i zachować serce wolne od podstępu i przebiegłości. A wtedy Bóg sam uczyni nas swoimi świadkami i napełni nasze ręce swoimi dobrami.
💛🕯💰🤴💫🤴💰🕯💛

W drugim Czytaniu
Ef 3, 2-3a. 5-6 usłyszysz: „Poganie są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię”.

Św. Paweł w liście do Efezjan mówi, że Boże objawienie skierowane jest nie tylko do Żydów, ale i do pogan. Mędrcy ze wschodu to pierwsi przedstawiciele narodów pogańskich i to oni właśnie złożyli hołd Jezusowi.
💫🙏🤴💫🙏🤴💫🙏🤴

Ewangelia Mt 2, 1-12
„Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać pokłon Panu. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad Weszli do domu i zobaczyli dziecię z Matką Jego, Maryją. Padli na twarz i oddali Mu pokłon i otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę”.

Dziś przeżywamy święto objawienia Jezusa wszystkim zagubionym w ciemnościach. Przybycie Mędrców ze Wschodu było zapowiedzią tego, że narody całego świata zostaną pociągnięte do Jezusa. Podobnie jak ci mężczyźni podążający za gwiazdą odnaleźli Króla, tak wszyscy ludzie ze wszystkich narodów ziemi ujrzą światłość w Jezusie i przyjdą do Niego.
Dzisiejsze czytania niosą nam Dobrą Nowinę o tym, że również nasze domy mogą być miejscami błogosławieństwa. Gdy ciemność spowija ziemię, nasze domy mogą stać się pochodniami światła, przyjaznymi miejscami, gdzie utrudzeni, samotni i pełni niepokoju ludzie odczują miłość Boga i przyjmą Jego umocnienie. Nie musisz nawet zastanawiać się nad tym, w jaki sposób masz promieniować światłem Chrystusa. Proś jedynie, aby Twoja rodzina mogła przyjąć to światło. Każdy, kto zostanie dotknięty jego blaskiem i ciepłem, zacznie w naturalny sposób promieniować nim na wszystkich, z którymi się zetknie. Oby więc zabłysło dziś nad Tobą światło Chrystusa. Proś Go o nowe objawienie dla siebie samego i całej Twojej rodziny.
💫🕯💛💫🕯💛💫🕯💛

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *