Kwadransik ze Słowem #96 – Potrzeba wzrostu

Kwadransik ze Słowem #96 – Potrzeba wzrostu

W życiu z Bogiem nie wszystko spada nam z nieba od razu. Do wielu rzeczy dochodzimy przez proces i wierność w drobnych rzeczach.

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* 1 Krn 11, 1-3

Wtedy zgromadzili się wszyscy Izraelici przy Dawidzie w Hebronie i rzekli: Oto myśmy kości twoje i ciało. Nawet już przedtem, gdy Saul był królem, tyś wyprowadzał i przyprowadzał Izraela, bo Pan, Bóg twój, rzekł do ciebie: „Ty będziesz pasł mój lud – Izraela, i ty będziesz wodzem mojego ludu – Izraela”. Wszyscy więc starsi Izraela przybyli do króla do Hebronu. I Dawid zawarł z nimi w Hebronie przymierze wobec Pana. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem, zgodnie z nakazem Pańskim, przekazanym przez Samuela.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *