JEŚLI WOLA, TO TYLKO BOŻA

JEŚLI WOLA, TO TYLKO BOŻA

Chryste, coś Bóstwa jest blaskiem odwiecznym przychodzisz do nas jako światło życia. Dziś cała ziemia rozbrzmiewa pieśniami
Anielskich chórów, które wielbią Ojca. Nam zaś zwiastują odnowę i pokój. Rodzisz się, Panie, by niebo dać ludziom, a jako człowiek jednym
z nas się stałeś. Oświeć umysły i serca pociągnij więzią miłości ❤🎵❤🎵❤
JEŚLI WOLA, TO TYLKO BOŻA
1 J 2, 12-17 „Dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. Poznaliście Tego, który jest od początku, jesteście mocni
i że nauka Boża trwa w was, a zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, pochodzi nie od ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki”.
Jak poznawać twolę Bożą?
To każde Słowo Boże, którym do mnie przemawia Bóg. Każdy odczyta w sposób do jakiego został powołany, aby tą wolę wypełnić. Świat przeminie w momencie naszej śmierci, ale odkrywanie woli Bożej, wypełnianie mojego powołania i odnajdywanie go każdego dnia, pozwoli mi żyć wiecznie. Czy zatem wypełniam wolę Bożą? 💜😊🍀🔑☀☁🌈
W dzisiejszej Ewangelii Łk 2, 36-40 prorokini Anna mówi o Jezusie wszystkim, którzy oczekiwali Mesjasza: „Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem”.
Dobrze jest naśladować Annę i nie chcieć nikogo nawrócić. Zamiast tego po prostu cieszmy się Jezusem wobec ludzi. Nie zamykajmy w domach naszej Bożonarodzeniowej radości 😊.
I niech się ludzie dziwią tą naszą radością!
Jak Pan będzie chciał i oni będą na to gotowi,
ich zdziwienie zamieni się w wiarę.
😇😊🙏😇😊🙏😇😊
Miłość nie zastanawia się  nad tym, co jest przyzwoite czy możliwe. Miłość nie zna miary. Miłość nie może nie widzieć tego, co kocha.
Bo jak można wierzyć, że Bóg nas kocha, jeśli się Go nie kontempluje?
Niech nasza miłość pragnie ujrzeć Boga
i usłyszeć Jego głos, który będzie wskazówka na drodze naszego powołania.
Niech Boże błogosławieństwo w tym nam pomaga 😇🙏😇

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *